Nieuwsbericht

Prima jaar voor boomblauwtje en bont zandoogje

donderdag 24 november 2011

Het was een gemiddeld jaar voor de dagvlinders, zo blijkt uit de eerste resultaten van het vlinderonderzoek. Een aantal soorten deed het slecht, maar boomblauwtje en bont zandoogje hadden een prima jaar.

Het was een vreemd jaar wat weer betreft. Een warm en erg droog voorjaar werd gevolgd door een relatief natte zomer. Tijdens deze natte zomerdagen hoorde je regelmatig de verzuchting dat het wel een erg slecht vlinderjaar was. Uiteindelijk lijkt dat mee te vallen. Uit de eerste beschikbare resultaten van het meetnet dagvlinders blijkt het vlinderjaar 2011 vergelijkbaar te zijn met 2010. Twaalf soorten deden het duidelijk minder, twaalf soorten vlogen veel meer en de overige 29 soorten uit het meetnet lieten geen grote verschillen zien met het vorig jaar. Onder de verliezers bevonden zich onder andere dagpauwoog en gehakkelde aurelia. Deze soorten, waarvan de rupsen op brandnetel leven, waren duidelijk minder aanwezig dan in 2010. Het lijkt aannemelijk dat het zeer droge voorjaar de voortplanting van deze soorten in de weg heeft gezeten.

Er waren ook winnaars: soorten die veel meer zijn geteld dan in 2010. Het boomblauwtje is daar een van en deze soort doet het al vele jaren goed. Hij laat vanaf 1992 een stijgende lijn zien en het lijkt er op dat deze in 2011 alleen nog maar verder is toegenomen. Het boomblauwtje komt voor in heideterreinen en open bosgebieden, maar voelt zich ook uitstekend thuis in tuinen. De rupsen leven op de bloemknoppen van allerlei bomen en struiken. In het voorjaar worden onder andere hulst en sporkehout (vuilboom) gebruikt, later in het jaar, als deze geen bloemknoppen meer hebben, zitten ze veel op klimop. Een andere soort die in de lift zit is het bont zandoogje. Inmiddels komen we deze donkerbruine vlinder met roomgele vlekken overal in Nederland tegen waar maar bomen en struiken zijn. Ook het oranjetipje beleefde een erg goed jaar en dit is vrijwel zeker toe te schrijven aan het warme en zonnig voorjaarsweer, waardoor de soort optimaal kon vliegen. Het oranjetipje is een echte voorjaarssoort en had tijdens de hele vliegtijd prima weersomstandigheden.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van EL&I. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.

BontZandoogje Boomblauwtje MeetnetVlinders