Nieuwsbericht

Prins Bernhard Cultuurfonds steunt nachtvlinders

vrijdag 14 oktober 2011

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een financiële bijdrage beloofd voor de campagne Nachtvlinders in de schijnwerper die volgend jaar van start zal gaan. Op allerlei manieren zullen nachtvlinders aandacht krijgen.

Nachtvlinders maken een belangrijk deel uit van de Nederlandse biodiversiteit. Veel soorten komen voor in grote aantallen en heel veel andere soorten organismen (denk aan vogels, vleermuizen, maar ook sluipwespen en -vliegen en spinnen), zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van nachtvlinders, omdat de rupsen of de vlinders zelf een belangrijke voedselbron voor deze groepen vormen. De rol die rupsen spelen als “micrograzers” is zeer groot, al zijn de details nog onvoldoende onderzocht. Nachtvlinders zijn daarmee een belangrijke schakel in de Nederlandse natuur en voedselketen; een belang waar nog maar weinig kennis over beschikbaar is, maar dat zeker een plek in het Nederlandse natuurbeheer en natuurbeleid zou moeten krijgen.

De Vlinderstichting werkt, samen met EIS-Nederland, Werkgroep VlinderFaunistiek, hard aan een boek, ‘Nachtvlinders belicht’. Dit wordt een aantrekkelijke uitgave, die zowel door de geïnteresseerde liefhebber als de professionele natuurbeheerder gebruikt kan worden. Alle natuurliefhebbers worden als doelgroep voor deze uitgave beschouwd. Het boek zal naar verwachting in het najaar van 2012 verschijnen. De campagne ‘Nachtvlinders in de schijnwerper’ is bedoeld om mensen zowel voor als na het verschijnen van deze uitgave direct in aanraking te brengen met nachtvlinders en de rol die ze spelen in ons leven en de maatschappij. Hierdoor zal de uitgave veel meer impact hebben en meer en beter gebruikt gaan worden.

Boeken NachtvlindersInDeSchijnwerpers PrinsBernhardCultuurfonds