Nieuwsbericht

Is 2011 een rampjaar voor de heivlinder?

vrijdag 29 juli 2011

Uit de eerste resultaten van het Meetnet Dagvlinders lijkt 2011 een zeer slecht jaar te worden voor de heivlinder. Deze vlinder had het toch al erg moeilijk de afgelopen 20 jaar.

De heivlinder is al sinds het begin van het Landelijk Meetnet Vlinders een van de zorgenkindjes. De aantallen zijn flink afgenomen. Waar je er in 1992 zo’n 100 telde, waren dat er in 2010 maar 16: een achteruitgang met 84%. De oorzaak moet vooral gezocht worden in de achteruitgang van de kwaliteit van de heideterreinen door stikstofdepositie uit de lucht, wat leidt tot vergrassing en verruiging. Daarnaast is het een echte liefhebber van het Nederlandse klimaat, die niet zo veel moet hebben van droogtes. We vermoeden dat de droogte dit voorjaar dan ook (mede)verantwoordelijk is voor de extreem lage aantallen tot nu toe. De vliegtijd duurt nog wel even (tot in september, met de piek meestal medio augustus), maar we maken ons wel grote zorgen. Laten we hopen dat het beloofde mooie weer van volgende week meer heivlinders zal laten vliegen.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.

2011 droogte Heivlinder klimaat