Nieuwsbericht

Ravenvennen is tweede libellenreservaat

dinsdag 31 mei 2011

De Ravenvennen is een natuurgebied in beheer van het Limburgs landschap. Er komen veel soorten libellen voor en men heeft aandacht voor libellen in het beheer. Ook is het goed toegankelijk, genoeg redenen voor De Vlinderstichting voor een libellenreservaat.

De Vlinderstichting heeft op 29 mei tijdens het natuurfestival Festa Natura de Ravenvennen uitgeroepen tot libellenreservaat. De redenen hiervoor zijn het libellenvriendelijke beheer door Stichting het Limburgs Landschap, de aanwezigheid van veel libellen, waaronder Rode Lijst-soorten en het feit dat bezoekers er goed kunnen genieten van de grote libellenrijkdom. Het natuurgebied de Ravenvennen bestaat uit droog naald- en loofbos, broekbos en enkele tientallen vennen die omgeven zijn door heide. Ten oosten van het gebied ligt het kleinschalige cultuurlandschap van het Vreewater. De afgelopen jaren heeft in de Ravenvennen veel venherstel plaatsgevonden en hebben de naaldbossen deels plaats gemaakt voor loofbos.

In de Ravenvennen komen circa 28 soorten libellen voor. Daarvan staan er vijf op de Rode Lijst, namelijk tengere pantserjuffer, glassnijder, venwitsnuitlibel, gevlekte witsnuitlibel en bruinewinterjuff er. De gevlekte witsnuitlibel is de meest bijzondere soort. Hij is iets forser dan de andere twee witsnuitlibellen (ven- en noordse-) die er voorkomen en heeft een donker achterlijf met lichte vlekken. De laatste vlek daarop is bij het mannetje opvallend heldergeel. De larven van witsnuitlibellen overwinteren tweemaal. In het voorjaar sluipen ze uit en momenteel is de tijd om ze te gaan bewonderen. U vindt de Ravenvennen in Midden Limburg, bij Lomm. Dit staat aangegeven langs de weg. Bij de ingang van het terrein, op de parkeerplaats staat een informatiebord met gegevens over de libellenwandelroute, maar ook over de libellen die u er kunt verwachten. Kijk hier voor meer informatie.

libellenreservaat Maasduinen Ravenvennen