Nieuwsbericht

Rectificatie artikel Meetnet in meinummer Vlinders

maandag 14 mei 2012

In het meinummer van het tijdschrift Vlinders is in het artikel Meetnet Vlinders - Vroeg, vroeger, vroegst een verkeerde grafiek geplaatst.

De rij vlinders is in de verkeerde volgorde in het tijdschrift terechtgekomen. De kleine vos bijvoorbeeld is, zoals in het artikel staat juist eerder gaan vliegen en de kommavlinder later. Dat staat in de grafiek andersom.

herstel KleineVos Kommavlinder tijdschrift