Nieuwsbericht

Reddingsactie voor bedreigde vlindersoort in Steenwijk

maandag 8 november 2010

Verbijstering bij De Vlinderstichting. Rond sportpark De Nieuwe Gagels in Steenwijk zijn vrijwel alle sleedoornstruiken waarop zich eitjes van de sleedoornpage bevonden, verwijderd of zwaar beschadigd. Daardoor is het leefgebied van deze bedreigde vlindersoort ernstig aangetast.

De verstoring van het leefgebied is opmerkelijk en zeer onverwacht, omdat vorig jaar diverse medewerkers van de gemeente een workshop van De Vlinderstichting hebben gevolgd over het gewenste beheer voor de sleedoornpage. Daarbij was ook het betreffende park bezocht. De gemeentelijke werkzaamheden vonden plaats in het kader van een grootschalige herinrichting van het sportpark. Een klein deel van de populatie kon nu nog in veiligheid worden gebracht door losse takken met eitjes te verzamelen. Mogelijk kunnen deze op een later tijdstip worden teruggeplaatst op een veilige plek in Steenwijk

Inmiddels heeft De Vlinderstichting een spoedoverleg afgesproken met de gemeente Steenwijkerland om te bekijken welke verdere acties op korte termijn nodig zijn. De sleedoornpage is gebaat bij regelmatig onderhoud van plantsoenen, maar verdwijnt als alle sleedoornstruiken in een gebied in één keer worden opgeruimd of weggekapt. Net als veel andere bedreigde soorten heeft de sleedoornpage in Nederland nog maar enkele kleine populaties. Grootschalige werkzaamheden kunnen dan al snel een serieuze bedreiging vormen voor het behoud van de soort in de hele regio.

Sleedoorn Sleedoornpage