Nieuwsbericht

Reddingsplan bedreigde vlinders gelanceerd

maandag 15 november 2010

Het is tien voor 12 voor de meest bedreigde dagvlinders. De Vlinderstichting heeft op 14 november tijdens het radioprogramma Vroege Vogels het startsein gegeven voor de campagne ‘Tien voor 12!’ Doel is om de meest bedreigde dagvlinders in Nederland duurzame overlevingskansen te geven. De Vlinderstichting legt zich niet neer bij de achteruitgang van de vlinderdiversiteit: “Er mag geen enkele soort meer uit Nederland verdwijnen”. De campagne zal de komende tien jaar worden uitgevoerd.

Vlinders zijn de sterkst bedreigde diergroep van ons land. Ondanks de inspanningen die al meer dan vijfentwintig jaar worden geleverd, staan nog steeds vlindersoorten op het punt uit ons land te verdwijnen. Door de campagne ‘Tien voor 12!’ wil De Vlinderstichting ervoor zorgen dat binnen tien jaar voor de 12 meest bedreigde soorten minstens tien leefgebieden worden veiliggesteld. Theo Verstrael, directeur van De Vlinderstichting zegt: “Er is voldoende plaats voor vlinders in ons land, als we maar bereid zijn om rekening met ze te houden”.

Luister naar de uitzending van Vroege Vogels.

Doordat deze vlinders nog maar op enkele locaties voorkomen zijn ze zeer kwetsbaar voor extreme weerssituaties en ook voor beheerfouten. Soorten als kleine heivlinder en iepenpage hebben momenteel zelfs nog maar één vliegplaats in Nederland. Als op het verkeerde tijdstip een heel leefgebied wordt gemaaid, of als er een zeer droge periode is op het verkeerde moment, kan dat desastreus zijn voor een bedreigde soort. Door te zorgen voor meer populaties en een goede onderlinge verbinding wordt het risico gespreid. Maatwerk is het sleutelwoord. De Vlinderstichting gaat onder andere werken met vlinderteams, die ‘speciale taken’ gaan uitvoeren. Dat kan gaan om gefaseerd maaien, waarbij belangrijke delen blijven staan, maaien in een specifieke periode of bijvoorbeeld kleinschalig plaggen en herstel van hakhoutbeheer. Op plekken met bedreigde soorten zullen deze teams de beheerder ondersteunen en voorkómen dat er soorten extra bedreigd worden. De grote natuurbeherende organisaties staan positief tegenover dit initiatief en zien hierin een extra impuls voor de bescherming van leefgebieden en soorten. Kijk ook op www.tienvoor12.nu.