Nieuwsbericht

Roesje bij vleermuistellingen

vrijdag 18 december 2009

De afgelopen weken kwamen er, terwijl het geen vlinderweer was, regelmatig meldingen binnen van het roesje, een nachtvlinder. Het bleek dat deze vlinders meegeteld werden bij de inventarisatie van vleermuizen in hun overwinteringsplaatsen.

De meeste vlinders zijn in de winter ei, rups of pop. Een paar overwinteren als vlinder en het roesje (Scoliopteryx libatrix) is daar een van. Je kunt ze bijvoorbeeld vinden in schuren, kelders of bunkers. Deze uil heeft diep ingesneden kartels aan de voorvleugels en een paarsachtige tint. Het roesje is een gewone soort die verspreid over het hele land voorkomt. Hij is te vinden in open loofbossen, struwelen, moerassen, heiden, parken en tuinen en kan in alle maanden van het jaar worden waargenomen. De vlinders worden in de nazomer vaak foeragerend aangetroffen op smeer (een zoet mengsel van suiker, stroop en alcohol), overrijpe bramen, bessen van gelderse roos of vlier en bloemen van onder andere klimop. Soms komen de vlinders ook op licht af. Het roesje overwintert als vlinder in schuren, bunkers, mergelgroeven, vochtige tunnels en kelders. Tijdens de tellingen van vleermuizen in deze onderkomens worden dan ook vaak roesjes gevonden en genoteerd.

Op de pagina over het roesje op vlindernet, de internetsite met alle informatie over de vlinders in Nederland, vindt u informatie en meer foto's van deze uil.

Roesje