Nieuwsbericht

Rupsen spaanse vlag gevonden

donderdag 19 mei 2011

De spaanse vlag is een opvallende nachtvlinder die overdag actief is. Hij komt voornamelijk in Zuidoost Nederland voor, maar is ook daar geen algemene verschijning. Om de vlinder te kunnen beschermen is meer kennis nodig, bijvoorbeeld over de rupsen.

De spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria) is een overdag actieve nachtvlinder die via de Europese Habitatrichtlijn beschermd is. Hij komt in Nederland alleen voor in Zuid-Limburg, waar de populatie zich geleidelijk uitbreidt. Zijn leefgebied wordt gekenmerkt door een combinatie van bloemrijke, zonnige ruigten waar de vlinders foerageren en schaduwrijke, beschutte en vochtige plekken waar, zo wordt aangenomen, de rupsen opgroeien. De rupsenhabitat is echter nauwelijks nog onderzocht, want de rupsen kom je niet snel tegen.

Door een goede beschrijving van vindplaatsen moest hier beter inzicht in komen. Twee studentes zijn met deze opdracht aan de slag gegaan, en met succes! Maar dat ging niet gemakkelijk. De eerste week werd er alleen bij Landgraaf een rups door een vrijwilliger gevonden, maar afgelopen week zijn er in het Bunderbos en langs het Miljoenenlijntje nog eens zes rupsen gevonden.

De rupsen blijken vooral nachtactief. Hun keuze van voedselplanten lijkt niet erg kieskeurig te zijn, maar voldoende vocht is waarschijnlijk wel belangrijk. En dan in combinatie met een warme, bloemrijke omgeving voor de vlinders. De opgedane kennis zal worden benut bij het opstellen van een regionaal beschermingsplan voor de spaanse vlag in opdracht van de Provincie Limburg.