Nieuwsbericht

Samenwerking VOFF met LifeWatch

donderdag 2 februari 2012

De VOFF heeft een ‘Memorandum of Understanding’ getekend met LifeWatch. Door de kennis en expertise die binnen de netwerken van de VOFF verzameld is aan te sluiten op de kennis en expertise van LifeWatch worden beide partijen beter in staat gesteld een belangrijk deel van hun doelstellingen te realiseren.

LifeWatch erkent de unieke expertise van de VOFF en de grote waarde van het wijd vertakte kennisnetwerk van vrijwilligers. De VOFF erkent LifeWatch als initiatief waar de PGO's veel van hun ambities op het gebied van internationale samenwerking.
 
Dit memorandum geeft weer hoe de ondertekenaars willen participeren en samenwerken bij de constructie- en exploitatiefase van LifeWatch. Door de kennis en expertise die binnen de netwerken van de VOFF verzameld is aan te sluiten op de kennis en expertise van LifeWatch worden beide partijen beter in staat gesteld een belangrijk deel van hun doelstellingen te realiseren. LifeWatch erkent de unieke expertise van de VOFF en de grote waarde van het wijd vertakte kennisnetwerk van vrijwilligers. De VOFF erkent LifeWatch als initiatief waar de PGO's veel van hun ambities op het gebied van internationale samenwerking en wetenschappelijk onderzoek kunnen verwezenlijken. 
 
De VOFF en daarmee de aangesloten PGO's, waaronder De Vlinderstichting, zijn partijen met een unieke expertise op het gebied van het voorkomen en de ecologie van haar soortgroepen en beheerder van de grootste biodiversiteitsdatabank van Europa.

LifeWatch

LifeWatch is een Europese onderzoekinfrastructuur op de Roadmap van de 'European Strategy Forum on Research Infrastructures' (ESFRI). De Universiteit van Amsterdam (UvA), het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED), heeft de leiding genomen in het schrijven van het NWO roadmap-voorstel, ingediend op 31 augustus 2011, omvattend de Nederlandse bijdrage voor LifeWatch, en speelt een belangrijke rol in de start van de implementatie van LifeWatch. De Nederlandsee Science- en biodiversiteitonderzoekgemeenschap heeft brede steun en interesse getoond om samen te werken aan de
ontwikkeling van LifeWatch NL.

Biodiversiteit LifeWatch VOFF