Nieuwsbericht

Schitterende Brabantse natuur

woensdag 11 oktober 2017

Noord-Brabant kent veel mooie natuurgebieden. Wandel door de Kampina of waan je midden in de woestijn in de Loonse en Drunense Duinen... Of ga op zoek naar de wisenten op de Maashorst, bevers in de Biesbosch of pimpernelblauwtjes in de Naad van Brabant. Over al die Brabantse natuurgebieden is nu een imposant boek verschenen.

De Kampina is een van de natuurgebieden die in het boek worden besproken (foto: Kars Veling) De Kampina is een van de natuurgebieden die in het boek worden besproken (foto: Kars Veling)

Unieke flora en fauna

Hoewel er ook in Noord-Brabant veel natuur verloren is gegaan zijn daar nog steeds veel prachtige gebieden met bijzondere flora en fauna. Als we alleen al eens kijken naar de vlinders en de libellen dan zijn er heel wat soorten waarvoor deze provincie een belangrijke rol speelt. Dat is natuurlijk het geval voor het pimpernelblauwtje dat uitsluitend daar voorkomt, maar ook een voorjaarsvlinder als het bont dikkopje is vrijwel helemaal afhankelijk van Brabant. En het gentiaanblauwtje, kleine ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder, spiegeldikkopje en kommavlinder hebben er ook nog bolwerken. Dat zelfde geldt voor libellen als de speerwaterjuffer, bosbeekjuffer en gewone bronlibel.

Ondanks de druk die er ook (of misschien wel juist) in Brabant op de natuur wordt gelegd is het nog steeds een zeer waardevol gebied. Er zijn de laatste tijd al meer boeken verschenen over de Brabantse natuur. De Leembossen in het Groene Woud zijn beschreven in een prachtig boekwerk en onlangs nog was er een uitgave over het gebied rond de Moerputten getiteld ‘Natte natuur, droge voeten’. Hierin wordt niet alleen de natuur, de planten en de dieren beschreven, maar wordt ook uitgebreid in gegaan op de historie van het gebied.

Het zeldzame spiegeldikkopje heeft nog populaties in Brabantse natuurgebieden (foto: Kars Veling) Het zeldzame spiegeldikkopje heeft nog populaties in Brabantse natuurgebieden (foto: Kars Veling)

Natuurgebieden in Noord-Brabant, Ontstaan, Ontginning en Natuurontwikkeling

Dat is ook wat we in dit nieuwe boek zien: 'Natuurgebieden in Noord-Brabant, Ontstaan, Ontginning en Natuurontwikkeling'. Van de belangrijkste natuurgebieden wordt verteld hoe ze zijn ontstaan, welke ontginningen er hebben plaatsgevonden en hoe dat de biodiversiteit van die gebieden heeft beïnvloed. Er is in het boek ook veel aandacht voor wat de natuurontwikkeling ons de laatste tijd heeft gebracht. Het laatste hoofdstuk gaat over de geschiedenis van de natuurbescherming in Noord-Brabant. In Noord-Brabant heeft natuur de laatste tijd prominent op de politieke agenda gestaan en steekt daarmee zonder meer gunstig af bij veel andere provincies. Eind november verschijnt het boek dat door 30 specialisten is geschreven. 

Meer informatie en bestellen.

Boeken BontDikkopje Bosbeekjuffer Gentiaanblauwtje GewoneBronlibel GroteWeerschijnvlinder KleineIJsvogelvlinder Kommavlinder NoordBrabant Pimpernelblauwtje Speerwaterjuffer Spiegeldikkopje