Nieuwsbericht

Spannend jaar gevlekte witsnuitlibel

maandag 14 april 2014

Vanwege het vroege voorjaar zijn de eerste gevlekte witsnuitlibellen al weer gemeld. 2014 is een spannend jaar voor deze zeldzame en wettelijk beschermde libellensoort. In 2012 was hij op veel nieuwe locaties en daar moeten dit jaar de nakomelingen van verschijnen.

De laatste jaren komt gevlekte witsnuitlibel in Nederland voornamelijk voor in laagveengebieden en op een klein aantal locaties op de hoge zandgronden en in de duinen. In 2012 vond echter een grote invasie vanuit Oost-Europa plaats, waarbij de soort op vele nieuwe plekken verspreid door Nederland opdook. Vaak betrof dit maar een enkeling, maar soms ook meerdere exemplaren.

Op sommige nieuwe locaties is zelfs voortplantingsgedrag vastgesteld. De larven van de gevlekte witsnuitlibel doen er twee jaar over om zich te ontwikkelen tot volwassen libellen. Deze lente zal dus blijken of de soort zich daadwerkelijk in nieuwe gebieden heeft weten te vestigen, of dat ze niet of nauwelijks vaste grond onder de voet hebben weten te krijgen. De gevlekte witsnuitlibel vliegt vooral in mei en juni, bij stilstaande wateren met een rijke vegetatie. Vanwege de gelijkenis met de veel algemenere noordse witsnuitlibel (vooral de vrouwtjes) is goede documentatie van waarnemingen aan de hand van foto’s gewenst. Kijk op de libellenpagina voor foto's van deze libel. Het zou prachtig zijn als de soort op de nieuwe plekken blijkt te kunnen overleven.

GevlekteWitsnuitlibel waarnemingen