Nieuwsbericht

Spectaculaire vondst rups keizersmantel

donderdag 27 mei 2010

In Zwolle is op 22 mei een rups van de keizersmantel ontdekt. Deze vlindersoort is officieel verdwenen uit ons land sinds 1980. Jaarlijks worden er wel zwervers gesignaleerd, maar uit de rupsenvondst blijkt dat de vlinder zich weer voortplant.

De keizersmantel staat op de Rode Lijst dagvlinders als verdwenen uit Nederland. Vroeger kwam de soort verspreid voor op de hogere zandgronden. De afgelopen tien jaar zijn er jaarlijks wel waarnemingen van de vlinder en in Elspeet op de Veluwe werden in een tuin een aantal jaren achtereen vlinders gezien, wat een aanwijzing was dat ze zich er wellicht in de buurt voortplantten. Vorig jaar werden op twee plaatsen in Nederland al vrouwtjes gezien die ei-afzetgedrag vertoonden (zie het nieuwsbericht van 9 september 2009). De eitjes worden afgezet op bomen en andere harde ondergrond, waarna de rupsjes nuchter overwinteren (dus zonder te hebben gegeten). In het voorjaar gaan ze op zoek naar hun waardplant: viooltjes. Eén van die locaties waar de ei-afzettende vrouwtjes waren gezien was Zwolle en daar is de afgelopen dagen gericht gezocht op de aanwezige viooltjes. Er werden al wel veel aangevreten bladeren gevonden, maar pas zaterdag 22 mei werd de rups gezien. Deze is al redelijk fors en zal waarschijnlijk binnen twee weken gaan verpoppen. Uiteraard zal verder worden gezocht of er meer rupsen te ontdekken zijn en ook in de vliegtijd van de vlinders, vanaf begin juli zal de plek nauwlettend in de gaten worden gehouden. Mogelijk vestigt de keizersmantel zich weer in Nederland.