Nieuwsbericht

Sport en natuur gaan heel goed samen!

vrijdag 14 oktober 2022

Hoe natuurvriendelijk is jouw sportpark? Op sportparken komen thema’s als bewegen, gezondheid en beleving bij elkaar. Natuurvriendelijke sportparken dragen daar nog een extra steentje aan bij en zijn bovendien van groot belang voor de biodiversiteit. Met de brochure ‘Sport & Natuur’ en de EcoCheck kun je nu checken hoe natuurvriendelijk jouw sportpark is en hoe je dit kunt verbeteren.

Veel natuur in Nederland is versnipperd; kleine stukjes worden ingesloten door stedelijk en agrarisch gebied. Op een sportpark is het eigenlijk net zo: grote speelvelden en randjes met groen. Door natuur op het sportpark een plek te geven, kan het een stapsteen worden voor veel planten en dieren in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het inzaaien van bloemenranden, het ecologisch beheren van grasstroken en hagen, het ophangen van nestkasten, het creëren van overhoekjes en zandige plekjes en het neerleggen van boomstammen. Op die manier kunnen sportparken bijdragen aan de biodiversiteit.

Waarom aan de slag voor biodiversiteit?

De meeste planten en dieren in Nederland hebben het moeilijk. Er is steeds minder leefgebied en van het leefgebied dat er nog over is, wordt de kwaliteit steeds minder. Dat geldt zowel voor zeldzame als gewone soorten. Het is niet alleen belangrijk om goed te zorgen voor onze natuurgebieden, maar juist ook daarbuiten aan de slag te gaan. Natuurvriendelijke sportparken helpen om de Basiskwaliteit van de Natuur te versterken. Zo houden we onze omgeving leefbaar voor de natuur én voor onszelf.

Een natuurlijke afscheiding zorgt voor voedsel voor allerlei insectensoorten. Een natuurlijke afscheiding zorgt voor voedsel voor allerlei insectensoorten.

En er is nog meer!

Sporten in een groene omgeving verhoogt de beleving van de sport. Sportparken vormen bij uitstek plaatsen waar sport en natuur op een laagdrempelige manier bij elkaar gebracht kunnen worden. Omdat ze meestal vlakbij dorpen en steden liggen, zijn sportparken goed bereikbaar voor veel mensen. Niet alleen voor de sporters en de toeschouwers langs de lijn is een natuurlijk ingericht sportpark aantrekkelijk. Een natuurlijk sportpark dat gastvrij en vrij toegankelijk is, trekt ook nog eens veel andere recreanten. Dit heeft een positief effect op de veiligheid van de buurt en werkt preventief tegen vandalisme.

Concreet aan de slag

Meer weten over wat er op jouw sportpark gedaan kan worden om de biodiversiteit te versterken? Vul dan de EcoCheck Sportparken in! Na het beantwoorden van alle vragen krijg je te zien hoeveel punten je sportpark heeft gescoord (op een schaal van 0 – 100) en met welke maatregelen je aan de slag zou kunnen gaan. In de onlangs verschenen brochure ‘Sport & Natuur, maatregelen voor biodiversiteit op sportparken’ worden handreikingen gedaan om jouw sportpark te helpen. Met de tips over het aanleggen en beheren van natuur, het plaatsen van faunavoorzieningen, het aanbrengen van variatie en het nemen van maatregelen om de duurzaamheid en de natuurbeleving te vergroten, kun je vervolgens zelf aan de slag. We wensen alle sportparken, bestuurders en ambtenaren die zich in willen zetten voor biodiversiteit heel veel succes!

Tekst: De Vlinderstichting en Provincie Gelderland
Foto's: De Vlinderstichting

Welk cijfer krijgt jouw sportpark?

Met de EcoCheck Sportparken maak je inzichtelijk hoe jouw sportpark scoort op het gebied van biodiversiteit. Ga meteen aan de slag en ontdek welk cijfer jouw sportpark krijgt!

Ga naar de EcoCheck

EcoCheck ProvincieGelderland SportEnNatuur Sportpark