Nieuwsbericht

Staartblauwtjes in Nederland

maandag 22 augustus 2011

Afgelopen weekend zijn in Nederland diverse staartblauwtjes waargenomen en gefotografeerd. De laatste waarneming van deze soort dateerde uit 1933. Erg bijzonder dus!

Op zaterdagochtend 20 augustus werden drie staartblauwtjes ontdekt bij een voormalige vuilstortplaats ten noorden van Maastricht. Later in de middag werden de blauwtjes niet teruggevonden, ondanks gericht zoeken met meerdere mensen. Groot was de verrassing toen aan het begin van de middag ook op de Sint-Pietersberg ten zuiden van Maastricht een staartblauwtje werd ontdekt. Uiteindelijk bleken daar drie manntejes en twee vrouwtjes rond te vliegen. Later op de dag bleek dat er 's morgens ook in Montfort (Midden-Limburg) een staartblauwtje was waargenomen en gefotografeerd. Zondag 21 augustus werden, zowel op de Sint-Pietersberg als in Montfoort, opnieuw enkele exemplaren gezien. In Montfort was zondag zelfs sprake van een eiafzettend vrouwtje. 

Het staartblauwtje komt voor in een groot deel van Midden-Europa en is een echte trekvlinder. Als gevolg van de klimaatverandering schuift deze soort langzaam op naar het noorden.
Of de staartblauwtjes die zaterdag en zondag in Nederland gezien zijn de afgelopen week naar Nederland zijn getrokken, of dat ze al eerder dit seizoen vanuit het zuiden hierheen getrokken zijn en zich hier (of iets zuidelijker in België) hebben voortgeplant, is niet te zeggen. Het feit dat sommige vlinders er vers uitzagen doet, in elk geval voor een deel van de vlinders, het laatste vermoeden, maar zekerheid hebben we daarover niet.
De vliegtijd van het staartblauwtje loopt nog door tot eind september. Opletten dus de komende weken! Het staartblauwtje is behalve aan het staartje (dat niet altijd meer aanwezig is) goed te herkennen aan de twee grote oranje vlekken op de onderkant van de achtervleugel.

Staartblauwtje trekvlinders