Nieuwsbericht

Steeds meer oranje

dinsdag 12 april 2011

Bij sommige soorten valt het heel erg op dat ze voor- of achteruitgaan, bij anders soorten gaat het zo langzaam dat je het nauwelijks in de gaten hebt. Het oranjetipje is een voorbeeld van zo’n soort.

Die is heel langzaam jaar na jaar wat talrijker geworden. De index uit het Landelijk Meetnet Vlinders laat dat wel zien, maar in het geweld van sterk toenemende soorten (als het bont zandoogje) of juist sterk dalende soorten (als de argusvlinder) valt hij een beetje weg. Als we de trend omrekenen naar de verandering in 20 jaar (de looptijd van het meetnet), dan blijkt het oranjetipje nu 2,1 maal zo talrijk als rond 1990.

Dat kunnen we ook zien aan de grafiek met het aantal vlinders per telling. Als voorbeeld wordt hier 1992 vergeleken met 2010. In 1992 werden gemiddeld in de top van de vliegtijd bijna 1,5 oranjetipje per telling gezien, in 2010 waren dat er drie. En dit jaar gaat het helemaal goed: de afgelopen week zaten we al hoger dan we in 1992 in de top hadden. Maar het was dan ook wel erg mooi weer. Hoeveel oranjetipjes zag u?

Gaat u zelf naar buiten, let dan op het oranjetipje: een voorjaarsbode met een koninklijk tintje. En geef uw waarnemingen door op landkaartje, telmee.nl of waarneming.nl.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.