Nieuwsbericht

Stiekeme rupsen in uw tuin

donderdag 18 februari 2016

Hoewel het winter is zijn er nog rupsen actief. Vooral ’s nachts kun je in je eigen tuin de rupsen tegenkomen van agaatvlinder, vierkantvlekuil en huismoeder, drie algemene nachtvlinders. Overdag verbergen ze zich door in de grond te kruipen, maar op niet te koude nachten komen ze tevoorschijn.

Je verwacht het niet in februari, maar toch zijn er rupsen die ‘gewoon’ actief zijn. Zo zijn er de afgelopen weken op Waarneming.nl en Telmee tientallen meldingen binnengekomen van rupsen, met name van de agaatvlinder, de huismoeder en de vierkantvlekuil. Als je ’s avonds met de zaklamp in je tuin speurt kun je ze al etend aantreffen. Het zijn alle drie forse rupsen en ze lusten veel verschillende planten.

Huismoeder

De rups van huismoeder kan je tegenkomen van september tot begin mei. Deze heeft zowel een groene als een bruine vorm. Hij overwintert dus als rups, maar komt tijdens milde winternachten geregeld tevoorschijn. De verpopping vindt plaats in de grond. De eieren worden in grote groepen afgezet op de waardplant en zijn vaak gemakkelijk te vinden.

De vlinders vliegen van mei tot in oktober. Je kan ze in de zomer ’s nachts bijvoorbeeld vinden op de vlinderstruik. Overdag kunnen ze gemakkelijk opgejaagd worden uit de strooisellaag of uit lage vegetatie. De vlinders vliegen dan snel op om zich opnieuw te verbergen en tonen bij het opvliegen hun fel gekleurde achtervleugels.

Agaatvlinder

De agaatvlinder is ook een grote vlinder. De groene rups is het hele jaar aan te treffen en dus ook in de winter, wanneer hij tijdens milde winterdagen eet. De verpopping vindt plaats in de grond, maar soms ook in een voeg in een muur. De agaatvlinder vliegt vooral van mei tot oktober in twee generaties, maar ook in de wintermaanden worden wel vlinders waargenomen. Ze komen zowel op licht als op smeer af en bezoeken bloemen. Overdag rusten ze onbeschut op muren en paaltjes of in de vegetatie. Zo kun je ze ook soms in je tuin vinden.

Vierkantvlekuil

De vierkantvlekuil komt overal in Nederland voor; in open gebieden zoals graslanden, moerasachtige gebieden, heiden, bosranden en bospaden, maar ook in tuinen. De rups is te vinden van september tot in mei, overwintert als rups en eet ook tijdens milde winterdagen door. In maart of april is de rups volgroeid; voorafgaand aan de verpopping leeft hij eerst ongeveer twee à drie maanden als prepop in een cocon in de grond. De vlinders vliegen van eind juli tot begin oktober in één generatie. In de schemering zijn de vlinders vaak boven graslanden te vinden. Ze komen op licht en op smeer. Ze drinken nectar op de bloemen van onder andere kruiskruid en struikhei. In de tuin kun je ze ’s avonds bijvoorbeeld aantreffen op bloeiende vlinderstruik of klimop.

Ziet u een rups of een vlinder? Geef hem aan De Vlinderstichting door via Telmee, Waarneming.nl of de Jaarrond Tuintelling.

Agaatvlinder Huismoeder rupsen tuinieren Vierkantvlekuil