Nieuwsbericht

Stikstofcrisis als kans voor natuur

dinsdag 8 oktober 2019

Na een week waarin vooral de tegenstellingen in het debat stikstofcrisis werden gezocht, roepen 14 Nederlandse natuurorganisaties op de stikstofcrisis als een kans te benutten. Ook De Vlinderstichting vindt dit hét moment om de natuur te herstellen en aan een duurzame economie te bouwen.

In een open brief die verscheen in het Algemeen Dagblad schetsen de organisaties een toekomst van Nederland als druk bezochte delta waar mensen en natuur floreren. De Vlinderstichting gelooft dat dat kan. Tijd voor een grote omslag die natuur, boeren en burgers ten goede komt.

Natuurvriendelijke kringlooplandbouw

De organisaties hebben geen trek in een rondje wijzen naar schuldigen. Wat vast staat is dat een aantal zaken anders moet. Investeren in de toekomst, zodat boeren kunnen overstappen naar natuurvriendelijke kringlooplandbouw. Zij moeten in staat worden gesteld een goede boterham te verdienen met minder vee. Maar de agrarische sector is niet de enige die een bijdrage moet leveren: ook in het vervoer, de industrie, de bouw en de luchtvaart moet een bijdrage worden geleverd aan een schoner land.

 

"Ik zie heel veel kansen om meer voor de natuur en de streek te betekenen."
Eric Lamers, veehouder

Waarom is stikstof slecht voor vlinders?

Het totaal aantal vlinders is in de afgelopen 30 jaar met 50% afgenomen. Daarvoor zijn ook andere factoren mede-verantwoordelijk. Kijken we naar de verhouding tussen stikstofminnende en stikstofmijdende soorten, dan zien we de balans steeds meer doorslaan richting stikstofliefhebbers. Beide groepen dalen, maar de stikstofminners dalen minder snel.

Lees meer over vlinders en stikstof

Vlinderboer

Veehouder Eric Lamers laat zien dat zo'n omslag mogelijk is. De droom van Eric is vlinderboer worden: zijn bedrijfsvoering helemaal aanpassen zodat vlinders en andere insecten alle ruimte krijgen. "Ik zie heel veel kansen om meer voor de natuur en de streek te betekenen. Daarom ben ik de samenwerking met De Vlinderstichting aangegaan” aldus Eric Lamers. De aanpak van Lamers laat zien dat je een economisch gezond bedrijf kunt combineren met zorg voor natuur en landschap. 

Samen voor natuur

De Vlinderstichting en de dertien andere organisaties roepen mensen op de tekst uit onderstaande open brief zoveel mogelijk te delen op sociale media, met de hashtag #samenvoornatuur.

Lees de open brief

beleid herstel natuurgebieden Stikstof vlinders