Nieuwsbericht

Stop bijensterfte: onderteken de petitie

maandag 15 juni 2009

De petitie Stop de Bijensterfte is vanaf nu ondertekenbaar.

Zorgelijke achteruitgang
In Nederland (en vele andere landen) gaan de honingbij en haar wilde soortgenoten sterk in aantal achteruit. De bijenvolksterfte is landelijk in 2008 zelfs 20%. Dat is ongeveer 3x hoger dan de normale sterfte. In Zuid Holland, Flevoland, en delen van Noord Holland zijn de sterftecijfers zelfs 50% of meer (6x hoger dan normaal).

De bijenstand is, net als de vlinderstand, een indicator voor de algehele ecologische gezondheid van ons leefmilieu. Bestuivers, met de honingbij als hoofdrolspeler, zijn cruciaal voor landbouw en natuur. De ineenstorting van de bijenstand kan grote en onomkeerbare gevolgen hebben voor de voedselproductie en de biodiversiteit.

Teken de petitie!
Ook De Vlinderstichting heeft de petitie Stop de Bijensterfte ondertekend. We roepen iedereen op hetzelfde te doen. Dus: lezen, ondertekenen en breng je familie, vrienden, collega’s, buren op de hoogte van deze actie. Tenslotte gaat de voedselproductie en biodiversiteit ons allemaal aan.

Klik hier voor meer informatie
Of teken direct de petitie