Nieuwsbericht

Stuur boswachter niet het bos in!

dinsdag 28 december 2010

Op de opiniepagina van de Volkskrant stond vandaag een bijdrage van Tino Wallaart, van Natuurmonumenten. 'De boswachters komen in actie. Op zondag 2 januari zullen zij in meer dan honderd natuurgebieden actie voeren. Wie deze eerste zondag van het nieuwe jaar aangrijpt om te genieten van onze prachtige natuur, loopt grote kans aangesproken te worden door een vriendelijke boswachter'.

Kamerlid Ger Koopmans, woordvoerder landbouw van het CDA in de Tweede Kamer, was er als de kippen bij om vragen te stellen aan staatssecretaris Bleker. Of dat wel mag, boswachters die actie voeren tegen het kabinetsbeleid. En welke stappen Bleker gaat zetten om 'zulke onzinnige acties te beƫindigen'. Staatsbosbeheer is aangesloten bij de coalitie Hart voor Natuur samen met een twintigtal andere natuur- en milieuorganisaties, waaronder Natuurmonumenten. Deze coalitie verzamelde 75 duizend handtekeningen van bezorgde natuurliefhebbers. Boswachters van Natuurmonumenten gingen begin december op het Haagse Plein uit de kleren, omdat het kabinet de natuur in z'n hemd zet.

Inderdaad, 'Staatsbos' voert een wettelijke taak uit met publiek geld. Maar dat doen politieagenten, onderwijzers en beroepsmilitairen ook. Het is niet te hopen dat het CDA erop uit is ook hen te muilkorven - bijvoorbeeld als zij willen opkomen voor een betere cao of goed onderwijs. Koopmans keert zich tegen de boswachters zonder hun motieven goed te kennen. Het is Hart voor Natuur in eerste instantie niet om het geld te doen. Wij begrijpen dat er bezuinigd moet worden in deze tijden van crisis. Wat steekt is de systematische wijze waarop natuur het onderspit delft bij dit kabinet. Zo stopt het kabinet met het succesvolle beleid om natuurgebieden onderling te verbinden. Zelfs op het voorstel van Natuurmonumenten om hiervoor zeven jaar langer de tijd te nemen (wat leidt tot een besparing van 50 procent) geeft het kabinet geen sjoege. De bescherming van natuurgebieden tegen mestvervuiling komt te vervallen.

Consequent kiezen tegen de natuur en voor asfalt, kantoortuinen en varkensstallen is wat dit kabinet doet. Voor de weinige, kwetsbare natuur die dit land rijk is, staat veel op het spel. Zullen onze (klein)kinderen er net zo van kunnen genieten als wij zelf? Daarom komen de boswachters in verzet. Jammer voor Koopmans, maar de vrije meningsuiting geldt ook voor hen.