Nieuwsbericht

Succesvolle Landschapsveiling voor vlinders

maandag 7 maart 2011

Tijdens de Landelijke vlinderdag is voor de eerste maal een Landschapsveiling voor vlinders gehouden. De mensen konden meebieden op beschermingsmaatregelen voor vlinders en krijgen als beloning de kans om, samen met medewerkers van De Vlinderstichting, de zeldzame soorten te gaan bekijken.

De Landschapsveiling werd georganiseerd door tripleE in samenwerking met De Vlinderstichting. Veilingmeester Peter Smits wist de aanwezigen flink te laten bieden en in totaal bracht de veiling meer dan 3000 euro op voor de bescherming van de soorten uit de campagne Tien voor 12. Met deze campagne wil de Vlinderstichting zorgen dat 12 vlindersoorten die op minder dan tien vliegplaatsen voorkomen in de komende tien jaar voldoende duurzame populaties krijgen in ons land. Voor de drie sterk bedreigde veenvlinders werd maarliefst 850 euro geboden en ook de grote vuurvlinder bracht heel wat armen omhoog. Op de iepenpage kon een blind bod gedaan worden en de hoogste bieder had 150 euro voor deze zeldzaamheid over. Het geld dat is opgebracht zal worden gebruikt voor concrete beschermingsacties voor de bedreigde vlindersoorten.