Nieuwsbericht

Succesvolle start veldseizoen vlindermonitoring

maandag 4 april 2011

Het mooie weer van afgelopen weekend viel precies samen met de start van het telseizoen van het Landelijk Meetnet Vlinders. Het had niet mooier kunnen beginnen. Van zestig monitoringroutes zijn de tellingen al online ingevoerd op meetnet.vlinderstichting.nl. Dat leverde mooie resultaten op.

De kleine vos is de winnaar dit weekend met 110 vlinders, en ook dagpauwoog en citroenvlinder zijn veel geteld. Er vlogen natuurlijk nog meer soorten, maar de vaste vlinderroutes in het meetnet zijn een steekproef om ons iets te vertellen over de veranderingen in de vlinderstand. Ze zijn niet bedoeld om alle vlinders te tellen. Via telmee.nl zijn dit weekend nog veel meer vlinderwaarnemingen door gegeven, want hier worden alle losse meldingen verzameld.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.