Nieuwsbericht

Telt u ook mee in het Kuinderbos?

woensdag 12 juli 2017

Als je vlinderaars vraagt naar mooie vlindergebieden in ons land dan zullen niet veel aan Flevoland denken. Toch is het Kuinderbos, in de Noordoostpolder, een echte vlinderhotspot, waar niet alleen veel soorten te zien zijn, maar waar ook gewoon lekker veel vlinders vliegen. Op 6 augustus is er een grote vlindertelling waar iedereen aan mee kan doen.

Het Kuinderbos is aangeplant tussen 1947 en 1956 en in 1961 werd het officieel overgedragen aan Staatsbosbeheer, dus al ruim vijftig jaar geleden. Nu is dat voor een bos nog niet heel oud, maar de bomen groeien erg goed, waardoor het al wel kenmerken heeft van een ouder bos. Doordat er bij de aanplant werd gekozen voor een grote diversiteit aan soorten is het ook een gevarieerd bos met zowel naald- als loofhout in veel verschillende soorten. De variatie wordt vergroot door beheer en door de natuur. Staatsbosbeheer kapt bospaden open zodat de zon er kan doordringen en er worden poelen gegraven waar libellen zich goed thuis voelen. En ook de wind werkt nadrukkelijk mee. In de winter van 1972/1973 was er al wat stormschade, maar vooral in 1990 werden grote stukken, vooral naaldhout, omgeblazen, waardoor mooie open plekken in het bos ontstonden, die al snel een gevarieerde begroeiing kregen van kruiden, ruigte en struiken.

Kninginnenkruid is een erg goede nectarplant die erg veel voorkomt in het Kuinderbos. Dagpauwoog en argusvlinder drinken er graag op Kninginnenkruid is een erg goede nectarplant die erg veel voorkomt in het Kuinderbos. Dagpauwoog en argusvlinder drinken er graag op

Toen we bij De Vlinderstichting de melding kregen van meer dan 100 dagpauwogen werd maar even contact opgenomen met de waarnemer Gerard Eggens, want we gingen ervan uit dat hij wel rupsen zou bedoelen. Maar nee hoor, het waren echt vlinders. Gerard: “Om de vijf meter vlogen er weer een of twee weg en dat ging maar door. Ook veel kleine vossen, landkaartjes en gehakkelde aurelia’s zag ik daar”. De waardplant van deze soorten is brandnetel en die staat inderdaad verspreid door het hele Kuinderbos, maar er zijn meer bossen in Nederland met veel brandnetel, maar daar kom je die grote aantallen echt niet tegen. Koevinkje is ook een vlinder die met name in brede zonnige bospaden voorkomt en op een goede dag in juli kun je tijdens een wandeling in het Kuinderbos er meer dan 500 tellen! En wat dacht je van 150 kleine vossen, 50 citroenvlinders en op een dag in mei bijna 100 oranjetipjes! Er zijn ook zeldzamere vlinders die in het Kuinderbos worden gezien. Naast de grote vos, waar diverse meldingen van zijn gedaan heeft ook de grote weerschijnvlinder zich er gevestigd. Het Kuinderbos is kortom een prima gebied voor vlinders.

Tel ook mee in het Kuinderbos!
Op 6 augustus is er een grote vlindertelling in het Kuinderbos. Na een korte inleiding van Kars Veling van De Vlinderstichting wordt in groepjes het gebied in getrokken. Ervaren vlinderaars worden gekoppeld aan beginners en samen kammen we het bos uit op vlinders. Kinderen, oudere jongeren, oudjes, iedereen is van harte welkom om mee te doen. Na afloop is er een kampvuur waarop broodjes worden gebakken. Ondertussen worden de telgegevens verzameld zodat de telresultaten meteen die middag al bekend gemaakt kunnen worden.
Wanneer: zondag 6 augustus van 13 tot ca. 16 uur
Waar: Kuinderbos (Noordoostpolder)
Aanmelden bij Harco Bergman van Staatsbosbeheer, vermeld het aantal volwassenen en kinderen en of je veel of weinig vlinderkennis hebt.

tellen