Nieuwsbericht

Toegift vlinders: aantal neemt deze herfst niet af maar toe

maandag 15 september 2014

Normaal gesproken zijn er in september nog wel vlinders te zien, maar neemt het aantal gedurende de maand af. Maar dit jaar is alles anders! De aantallen vlinders die worden gezien op de telroutes van De Vlinderstichting, nemen juist weer toe.

  

In het kader van het Landelijk meetnet Vlinders worden vaste routes door vrijwillige veldmedewerkers van De Vlinderstichting elke week in het vlinderseizoen gelopen en de waargenomen vlinders worden doorgegeven. Dit gebeurt al vanaf 1990 en we hebben zo dus een prima beeld van de aanwezige vlinders gedurende het jaar. In onderstaande grafiek is goed te zien dat in voorgaande jaren (rode lijn) er in september geen sprake was van een toename van het aantal waargenomen vlinders, maar juist van een geleidelijke afname.

 

Veel bont zandoogjes


Dit jaar laat de lijn duidelijk een nieuw piekje zien. In hoeverre deze doorzet in de komende weken zullen we moeten afwachten. Er zijn een aantal verantwoordelijken voor de plotselinge stijging die we nu te zien krijgen, maar de belangrijkste is het bont zandoogje. Vanaf vorige week is deze soort enorm talrijk geworden. Op sommige routes worden tientallen bont zandoogjes geteld en ook op allerlei routes waarop de soort nog niet eerder werd gezien wordt deze nu aangetroffen. Ook in de grafiek van het bont zandoogje zitten we nog in de stijging en is dus de vraag waar het uiteindelijk uitkomt.

Naast bont zandoogje zijn er meer vlinders die nog opvallend veel te zien zijn. Over het landkaartje is al eerder een natuurbericht verschenen. Deze soort heeft een derde generatie die veel groter is dan in andere jaren. Zo’n extra generatie zien we nu ook bij andere soorten als grote vuurvlinder, kleine ijsvogelvlinder, groot dikkopje en argusvlinder, maar bij deze soorten gaat het tot nu toe om incidentele meldingen en lage aantallen. De piek in september kan nog wel duidelijk hoger worden want er zijn soorten die vaak in de loop van deze maand nog met een generatie tevoorschijn komen. Zo kan het icarusblauwtje nog toe gaan nemen en bij de kleine vuurvlinder is in sommige jaren de septembergeneratie nog groter dan die in de zomer. Het blijft afwachten hoe het zich de komende weken zal ontwikkelen, maar dat 2014 een uitzonderlijk en boeiend vlinderjaar is staat nu al vast.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van Economische Zaken.

BontZandoogje waarnemingen