Nieuwsbericht

Toekomst voor vlinders in Europa

donderdag 13 februari 2020

Voor de vijfde maal vindt dit jaar in Wageningen het vierjaarlijkse internationale congres ‘Future of Butterflies in Europe’ plaats. Deelnemers uit bijna dertig landen komen drie dagen bijeen om over de Europese vlinders en hun toekomst te praten. Er is een vol lezingenprogramma en ook zijn er postersessies waarin vlinderonderzoek uit heel Europa zal worden gepresenteerd.

De presentaties zijn opgedeeld in thema’s en op de eerste dag, donderdag 2 april, is ’s morgens vooral aandacht voor het monitoren van vlinders. In Groot-Brittannië en Nederland is daar al vele jaren ervaring mee opgedaan, maar ook in andere Europese landen is er steeds meer aandacht voor. Cristina Sevilleja van De Vlinderstichting vertelt over deze Europese monitoringprojecten. 

Landgebruik

Donderdagmiddag staat in het teken van gebruik van monitoringgegevens. Bijvoorbeeld hoe deze gegevens kunnen worden gebruikt om iets te zeggen over het gebruik van neonicotinoïden en over veranderend landgebruik.

Op vrijdag staat onder andere klimaatverandering op de agenda en zijn er presentaties over Scandinavische vlinders en over nachtvlinders in de Duitse Alpen. In het thema soortenbescherming zijn er onder andere bijdragen over de grote vuurvlinder, kleine heivlinder, iepenpage, apollovlinder en vlinders van heiderestanten.

 

Bekijk het programma

Nieuwe technieken

In dit vijfde symposium (het eerste was in 1989) is er ook aandacht voor de mogelijkheden die nieuwe technieken bieden voor vlinderonderzoek en -bescherming. Zo wordt er veel met modellen gewerkt en kunnen technische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld satellietbeelden, enorm veel informatie opleveren over de habitatvoorkeuren van vlinders, maar ook over bedreigingen en beschermingsmaatregelen.

Nachtvlinders

Eén van de sessies op vrijdagmiddag is helemaal gewijd aan nachtvlinders, met bijdragen uit Polen, Duitsland, België, Groot-Brittannië en Nederland.

Tijdens de laatste ochtend, zaterdag 4 april, wordt gekeken naar wat de perspectieven zijn voor de vlinders in Europa. Welke beschermingsmaatregelen kunnen worden ingezet om de grote problemen van de komende decennia het hoofd te bieden? Daarbij is er uiteraard aandacht voor de stikstofproblematiek, maar ook versnippering, klimaatverandering en de problemen die lichtvervuiling oplevert voor nachtvlinders. Chris van Swaay van De Vlinderstichting sluit af met een toekomstvisie voor de vlinders in Europa.

Wilt u het congres 'Future of Butterflies ook bijwonen? Dat kan! Aanmelden is nog steeds mogelijk. Er zijn, in overleg met de organisatie, ook nog mogelijkheden om posters te presenteren.

Meer informatie

BCE ButterflyConservationEurope congres Europa Futureofbutterflies