Nieuwsbericht

Tuinvlindertelling 2014 succesvol

maandag 4 augustus 2014

Tijdens de landelijke tuinvlindertelling georganiseerd door De Vlinderstichting zijn afgelopen weekend zijn bijna 60.000 vlinders geteld in meer dan 3.700 tuinen in heel het land. Het is daarmee een goed vlinderjaar. De kleine vos werd het meest gezien, zo’n 15.000 keer. Daarna volgde de atalanta (bijna 12.000 keer) en het klein koolwitje (ruim 6.500 keer).

Het aantal vlinders is vergelijkbaar met de jaren 2011 en 2012. Vorig jaar waren de aantallen hoger, maar dat was een extreem goed vlinderjaar. Vooral in gebieden op de kleigrond op het platteland telde men veel vlinders. In Zeeland, Friesland en Groningen zijn gemiddeld 17 tot 20 vlinders per tuin geteld. In Noord-Brabant was het aantal soorten in de hele provincie gezien het hoogst. Het waren 40 verschillende soorten van de in totaal 52 soorten die in Nederland gezien werden. In Noord- en Zuid-Holland werden in de meeste tuinen vlinders geteld, samen in 1.000 tuinen.

De reden dat vooral op de kleigronden veel vlinders waren komt waarschijnlijk omdat de goed vochtvasthoudende en voedselrijke gronden veel brandnetelvlinders en koolwitjes aantrekken. Dat zijn typische vlinders die graag in tuinen voorkomen. De zandgronden zijn vooral goed voor vlinders van hei en bos. Die houden van voedselarmere grond en raken daardoor veel minder in tuinen verzeild. Zandgronden zijn in het algemeen rijker aan vlindersoorten, maar armer aan tuinvlindersoorten.

Ondanks het goede vlinderjaar was de piek van de vlinders deze zomer eigenlijk al achter de rug. Vlinders als de dagpauwoog waren twee weken gelden het meest talrijk. Veel deelnemers aan de tuinvlindertelling gaven ook aan dat hun vlinderstruik in de tuin helaas al was uitgebloeid tijdens het telweekend. De hele natuur is dit jaar vroeger door de warme voorjaar en de warme zomer. Dit kan betekenen dat we door de klimaatverwarming wellicht het telweekend naar voren zullen moeten gaan schuiven.

Opmerkelijke waarnemingen dit jaar waren 450 getelde argusvlinders, een soort die eigenlijk op het platteland voorkomt maar het daar erg moeilijk heeft. Reden dat de Vlinderstichting op 9 en 10 augustus een speciaal telweekend voor de argusvlinder organiseert. Ook zijn flink wat kolibrievlinders gezien, een nachtvlinder die op een kolibrie lijkt en ook overdag vliegt. De vlinder met de mooie naam ‘spaanse vlag is voor Nederland echt een zeldzaamheid. Deze grote nachtvlinder is in Limburg een aantal keer gezien.

Voor wie er niet genoeg van kan krijgen: vanaf nu kan via www.vlindermee.nl het hele jaar door tuinvlinders geteld worden.

Kijk hier voor meer resultaten van de tuinvlindertelling.

Argusvlinder Dagpauwoog Kolibrievlinder SpaanseVlag Tuinvlindertelling