Nieuwsbericht

Tussenstand tuinvlindertelling - waar is de kleine vos?

woensdag 17 juli 2019

Na anderhalve week tuinvlinders tellen bekijkt De Vlinderstichting de eerste resultaten. Er zijn inmiddels meer dan 3.000 tellingen ingevoerd via Vlindermee. Wat valt op na een eerste blik op de resultaten?

Het meest opvallend is het nagenoeg ontbreken van de kleine vos. Deze typische tuinvlinder, te herkennen aan zijn oranje vleugels met blauwe vlekjes langs de rand, eindigt eigenlijk altijd in de top 5. Maar dit jaar zijn er nog maar 130 exemplaren waargenomen en de kleine vos staat op een schamele 20e plaats in de telling. Een schril contrast met 2018, toen er meer dan 6000 exemplaren werden geteld.

Bekijk de tussenstand

Sterke afname

“We maken ons al langer zorgen over de kleine vos, maar dit jaar is het wel erg extreem”, zegt Ineke Radstaat, projectleider bij De Vlinderstichting. “De kleine vos staat erom bekend dat hij goed en slechte jaren heeft, maar de afgelopen jaren komt hij maar niet uit het dal. De droogte van 2018 heeft ongetwijfeld bijgedragen aan een nog verdere afname.”

Droogte

Want ook de droge zomer van 2018 is nog duidelijk terug te zien in de telling van 2019. “Niet zozeer, de vlinders, maar vooral de rupsen hebben daar last van gehad”, aldus Radstaat. “Veel planten zijn vorige zomer verdroogd, waardoor veel rupsen dood zijn gegaan. En dat zien we nu dus terug in de aantallen: de dagpauwoog, de citroenvlinder, het klein geaderd witje: allemaal minder dan we gewend zijn. Veel waarnemers melden dan ook dat hun tuin vol staat met bloeiende bloemen, maar de vlinders zich slechts mondjesmaat laten zien.”

Nog geen gelopen race

Op dit moment staan klein en groot koolwitje en atalanta in de top drie van de tuinvlindertelling, maar dat is zeker nog niet definitief! De telling loopt nog tot en met 28 juli. De Vlinderstichting verwacht dat de dagpauwoog, de gehakkelde aurelia en het boomblauwtje de komende dagen verder zullen toenemen. Welke soort uiteindelijk de winnaar wordt valt dus nog te bezien.

Tel mee met de tuinvlindertelling

Doe mee aan het grootste vlinderonderzoek van Nederland! Een keer een kwartiertje tellen is al genoeg. Via de app of de website geef je de vlinderwaarnemingen direct door aan De Vlinderstichting.

Lees verder

2019 Atalanta Dagpauwoog KleineVos Tuinvlindertelling