Nieuwsbericht

Tweestreepvoorjaarsuil nu ook in de winter

maandag 8 januari 2018

Maart en april zijn de topmaanden voor de tweestreepvoorjaarsuil. Deze forse bruine nachtvlinder wordt dan op veel plaatsen in Nederland gezien, zowel gelokt met licht als met stroop. Hoewel het een echte voorjaarsuil is, zijn er, vooral de laatste jaren, flink wat meldingen van vlinders in oktober, november en december.

Tweestreepvoorjaarsuil Tweestreepvoorjaarsuil

Wanneer vliegt de tweestreepvoorjaarsuil?

Er zijn waarnemingen van de tweestreepvoorjaarsuil (Orthosia cerasi) uit alle maanden van het jaar. In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat de top van de vliegtijd in maart en april valt. Ook zijn er tientallen meldingen van oktober tot en met december, te zien in het inzetje in de grafiek.

Steeds meer meldingen in de winter

De winterwaarnemingen zijn verspreid door het hele land gedaan. Ook vroeger was er wel eens een wintermelding, maar de laatste jaren zijn het er duidelijk meer. Vooral in de warme winter van 2015 zijn er veel gezien en zijn er waarnemingen van 13 verschillende locaties. In 2016 werd er geen enkele gezien. In de laatste maanden van 2017 werden er ook weer 8 gemeld. Ook in januari (ook in 2018 al) wordt de soort regelmatig gezien en dan komen er ook meer meldingen van meer exemplaren bij elkaar. Dit kun je zien als het voorzichtige begin van de ‘echte’ vliegtijd.

Rups met twee strepen

De rups, met twee lichte strepen waar de vlinder haar naam aan te danken heeft, is te vinden van april tot in juni. De rupsen leven eerst in de zich ontwikkelende knoppen van de waardplant, daarna in samengesponnen uitlopers of bladeren; grotere rupsen verbergen zich overdag in de strooisellaag. De rupsen leven van diverse loofbomen en struiken, waaronder eik, wilg, berk, meidoorn en allerlei fruitbomen. De tweestreepvoorjaarsuil overwintert als pop in een cocon in de grond. Je kunt ze in allerlei leefgebieden vinden, zoals loofbossen, struwelen, graslanden, parken en tuinen.

Meer over de tweestreepvoorjaarsuil

Klimaatverandering

Het lijkt aannemelijk dat de recente toename van de winterwaarnemingen te maken heeft met klimaatverandering. Juist in die warme winter van 2015 waren de meeste meldingen. Maar ook het feit dat er de laatste jaren veel intensiever onderzoek wordt gedaan naar nachtvlinders zal een rol spelen. Twee methoden, met behulp van licht en met smeer of stroop, werken beide goed.

Heeft u een tweestreepvoorjaarsuil gezien? Geef al uw waarnemingen aan De Vlinderstichting door op Telmee of Waarneming.nl.

klimaat OrthosiaCerasi Stropen Tweestreepvoorjaarsuil