Nieuwsbericht

Van kroeg tot kraamkamer

woensdag 19 april 2017

Er wordt de komende dagen weer hard in de tuin gewerkt. Veel mensen vinden het leuk als er ook vlinders, vogels en andere dieren van hun tuin gebruik maken. Je tuin kan een kroeg zijn, waar ze eten en drinken, maar je kunt er ook voor zorgen dat het een kraamkamer is, waar ze zich ook voortplanten.

Nectar: het hele jaar door!

Tuin als kraamkamer voor de egel: moeder en jong (foto: Kars Veling) Tuin als kraamkamer voor de egel: moeder en jong (foto: Kars Veling)

Als straks in juli en augustus de vlinderstruik bloeit of andere tuinplanten, dan zien we daar vast en zeker citroenvlinders op drinken. De nectar die ze uit bloeiende planten halen is belangrijk als brandstof. Zonder brandstof kunnen ze niet vliegen. Vliegen is nodig voor de mannetjes om vrouwtjes te zoeken en te bevruchten en vrouwtjes moeten veel vliegen om de juiste vuilbomen te vinden om hun eitjes op af te zetten. Zonder vliegen is er minder voortplanting en verdwijnen de citroenvlinders. Je tuin als kroeg lost dit probleem op en vlinders moeten er van vroeg in het jaar tot in het late najaar een drankje kunnen nuttigen, want van februari tot in november zijn er vlinders aanwezig. Vroeg in het jaar kun je denken aan winterheide, vroegbloeiende kamperfoelie of sneeuwbal bijvoorbeeld, laat in het jaar zijn herfstaster en klimop uitstekende voedselplanten.

Heb je vuilboom in je tuin dan kun je de hele cyclus ei-rups-pop-vlinder van de citroenvlinder van dichtbij meemaken (foto's: Kars Veling) Heb je vuilboom in je tuin dan kun je de hele cyclus ei-rups-pop-vlinder van de citroenvlinder van dichtbij meemaken (foto's: Kars Veling)

Je tuin als kroeg; vlinders komen er binnen, drinken wat en vertrekken weer. Nuttig, maar is het niet veel leuker als je tuin een thuis is? Niet alleen kroeg, maar ook kraamkamer? Voor de citroenvlinder is dat heel eenvoudig. Vuilboom of sporkehout (Rhamnus frangula) is de kroeg en kraamkamer ineen. Het is naast een geweldige nectarbron voor bijen, zweefvliegen en vlinders ook waardplant voor zowel boomblauwtje als citroenvlinder. Bovendien krijgt hij bessen die weer heerlijk worden gegeten door vogels zoals de merel. Je kunt ook voor andere dieren zorgen voor goede voortplantingsmogelijkheden. Kikkers en padden kunnen zich prima voortplanten in de tuinvijver, als daar geen vis in zit tenminste. Een composthoop of groenafval in een hoekje kan de plek zijn waar de egel haar jongen krijgt en uit het nestkastje tegen de schuur komen 7 pimpelmeesjongen gevlogen. Je tuin als kraamkamer!

Heb je een tuinvijver met mooie begroeiing en geen vis dan kan de bruine kikker (links) zich er voortplanten. Bijenblokken zijn kraamkamer voor een aantal soorten wilde bijen (foto's: Kars Veling). Heb je een tuinvijver met mooie begroeiing en geen vis dan kan de bruine kikker (links) zich er voortplanten. Bijenblokken zijn kraamkamer voor een aantal soorten wilde bijen (foto's: Kars Veling).

Dierenbescherming en de Jaarrond Tuintelling hebben een speciale telling: ‘Van kroeg tot kraamkamer’. Iedere tuinbezitter wordt gevraagd te kijken welke dieren er in de tuin zitten, maar ook wat ze daar doen. Komen ze alleen wat drinken, ontmoeten man en vrouw elkaar of is er zelfs ook sprake van voortplanting?

Wilt u meedoen de telling? Klik dan hier: “Van kroeg tot kraamkamer”.

nectarplant Tuinvlindertelling waardplant