Nieuwsbericht

Veel dagpauwogen

woensdag 14 september 2016

De afgelopen warme dagen zijn er heel veel dagpauwogen gemeld. Waarnemingen van tientallen bij elkaar zijn geen uitzondering. Uit Weert in Limburg kwam zelfs een melding van 47 dagpauwogen op een hortensia!

Het is niet abnormaal dat dagpauwogen in de nazomer te zien zijn, als je naar hun levenscyclus kijkt. Dagpauwogen planten zich voort in april. In juli en augustus verschijnen de nakomelingen, die vervolgens in overwintering gaan.

Zolang het weer het toelaat verlaten ze regelmatig hun overwinteringsplek om voedsel te zoeken. Dat kan doorgaan tot in november. Je kunt ze dan bijvoorbeeld vinden op de laatbloeiers zoals koninginnenkruid, hemelsleutel of herfstaster.

Nieuwe 'golf' dagpauwogen

De telgegevens uit het Landelijk Meetnet Vlinders laten zien dat de gebruikelijke piek in augustus duidelijk aanwezig is, maar dat er nu in september een nieuwe ‘golf’ dagpauwogen bijkomt. Normaal gesproken zijn deze vlinders al lang in winterrust en laten zich niet zoveel meer zien. Maar door het extreem warme weer zijn ze nog volop op zoek naar voedsel.

Dagpauwoog gezien? Geef het door!

Ook in de Tuintellingen zien we de stijgende lijn in september. Op Waarneming.nl vinden we ook flinke aantallen bijeen, variërend van een stuk of 10 tot meer dan 100 bij elkaar. Het is de vraag hoe de omslag in het weer in de loop van deze week, van extreem warm naar normale waarden, zal uitwerken op de aantallen die gezien worden.

Hoeveel dagpauwogen ziet u vliegen? Meld het ons via Telmee, Waarneming.nl of Tuintelling.nl en help ons de vlinders in kaart te brengen.

Of geef uw waarneming anoniem door aan De Vlinderstichting.

Dagpauwoog MeetnetVlinders waarnemingen