Nieuwsbericht

Veel dagpauwogen

maandag 11 oktober 2010

De afgelopen zonnige dagen zijn er nog veel vlinders gezien. Op plekken met bloeiende nectarplanten zoals bijvoorbeeld herfstaster, klimop of akkerdistel kunnen soms tientallen vlinders bij elkaar zitten. De dagpauwoog is een van de meest talrijke.

Enthousiaste verhalen komen er bij De Vlinderstichting binnen over grote concentraties vlinders. Er bloeit niet zoveel meer en op plekken waar nog wel nectarplanten aanwezig zijn kun je mooie concentraties vlinders vinden. Dat gaat dan met name om de trekvlinder atalanta en de overwinteraars kleine vos, gehakkelde aurelia en vooral dagpauwoog. Op een border met herfstaster in het Wageningse Arboretum werden meer dan 100 dagpauwogen geteld en op net nog een beetje bloeiende akkerdistels op een veldje in de Kampina (bij Boxtel in Noord Brabant) zaten er nog meer dan 60 te drinken. Bij de Intratuin vestiging in Duiven zaten op de hemelsleutel tientallen dagpauwogen en kleine vossen. Ook in tuinen worden veel dagpauwogen gezien, bijvoorbeeld op de bloeiende klimop. Deze levert veel nectar en is een aantrekkelijke vlinderlokker. De dagpauwoog heeft een aantal jaren gekend met erg lage aantallen. De jaren 2009 en 2010 laten een licht herstel zien.