Nieuwsbericht

Veel kleine vuurvlinders

maandag 21 september 2009

Tegen eind september loopt de vlindertijd op zijn einde. Toch zijn er wel soorten die zo laat in het jaar nog volop aanwezig zijn. De kleine vuurvlinder is momenteel een van de talrijkste.

De kleine vuurvlinder vliegt in een aantal generaties per jaar. De eerste generatie vliegt in mei, de tweede in juli en de derde en laatste begint eind augustus. Bijzonder aan die derde generatie is dat er dan vaak veel meer vlinders aanwezig zijn dan in de twee eerdere generaties. Ook dit jaar is in september de kleine vuurvlinder al veel gemeld op de invoersites landkaartje, telmee en waarneming.nl. Op sommige plaatsen gaat het daarbij om vele tientallen vlinders, zoals op een dijkhelling bij Maren-Kessel en op een bouwterrein bij Roosendaal. De kleine vuurvlinder is, zoals de naam al aangeeft, een kleine vlinder, duidelijk kleiner dan de algemene koolwitjes. Vliegend is hij niet makkelijk te herkennen, maar zodra hij gaat zitten gaan de vleugels open en zie je de warm oranje bovenvleugel, met zwarte stippen daarop (zie foto rechts). De onderzijde is lichtbruin met kleine zwarte vlekjes. Als hij de bovenvleugel laat zien, zie je aan de onderzijde ook de zwarte stippen in het oranje (foto linksonder).

De mannetjes van de kleine vuurvlinder, die enige dagen eerder verschijnen dan de vrouwtjes, bezetten een territorium. Dat is een plek, meestal een lekkere pol bloeiende planten, die ze verdedigen tegen andere mannetjes en waar ze hopen een vrouwtje in te lokken. Dat verdedigen gaat er soms heftig aan toe en een concurrent wordt soms zeer fanatiek weggejaagd. Kleine vuurvlinders moet u zoeken op mooie bloemrijke graslanden, duinen en bermen. Daar staan voldoende nectarplanten waaruit de vlinders drinken en de planten waar de rupsen van eten, schapenzuring en veldzuring.

Kleine vuurvlinders zijn nog tot ver in oktober te zien, een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden. In onderstaande grafiek staan de waarnemingen van de soort per decade (tiendaagse periode) van maart tot november. Het gaat hierbij om de waarnemingen vanaf het jaar 2000.