Nieuwsbericht

Veel kleine vuurvlinders

donderdag 29 september 2011

De afgelopen mooie nazomerdagen hebben weer veel mensen naar buiten gelokt. Een van de veel gemelde vlindersoorten is de kleine vuurvlinder. Ook de komende dagen is deze nog te zien op plaatsen met bloeiende planten.

De eerste generatie van de kleine vuurvlinder vliegt in mei, de tweede in juli en de derde en laatste begint eind augustus. De vlinder kan tot ver in oktober nog worden waargenomen. Bijzonder aan die derde generatie is dat er dan vaak veel meer vlinders aanwezig zijn dan in de twee eerdere generaties. Ook dit jaar is dat weer het geval. Zo zag Theo Kiewiet afgelopen dinsdag maar liefst 83 kleine vuurvlinders, verspreid over een stukje van de Kooiduinen op Ameland. De vlinders waren vooral te zien op het duinkruiskruid. In het binnenland is ook jakobskruiskruid een zeer geliefde plant. De kleine vuurvlinder is, zoals de naam al aangeeft, een kleine vlinder, duidelijk kleiner dan de algemene koolwitjes. Vliegend is hij niet makkelijk te herkennen, maar zodra hij gaat zitten gaan de vleugels open en zie je de warm oranje bovenvleugel, met zwarte stippen.

De mannetjes van de kleine vuurvlinder, die enige dagen eerder verschijnen dan de vrouwtjes, bezetten een territorium. Dat is een plek, meestal een lekkere pol bloeiende planten, die ze verdedigen tegen andere mannetjes en waar ze hopen een vrouwtje in te lokken. Dat verdedigen gaat er soms heftig aan toe en een concurrent wordt soms zeer fanatiek weggejaagd. Kleine vuurvlinders moet u zoeken op mooie bloemrijke graslanden, duinen en bermen. Daar staan voldoende nectarplanten waaruit de vlinders drinken en de planten waar de rupsen van eten, schapenzuring en veldzuring.

Kleine vuurvlinders zijn nog tot ver in oktober te zien, een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden. In onderstaande grafiek staan de waarnemingen van de soort per decade (tiendaagse periode) van maart tot november. Het gaat hierbij om de waarnemingen vanaf het jaar 2000.

KleineVuurvlinder