Nieuwsbericht

Veel meldingen van de spectaculaire lindepijlstaart

dinsdag 15 juni 2021

Het regent telefoontjes en mailtjes naar het secretariaat van De Vlinderstichting van mensen die enthousiast en verrast melding doen van een gigantische vlinder met prachtige kleuren. Sommigen zijn zelf al op zoek geweest op internet of boeken en weten dat het gaat om de lindepijlstaart. Die vliegt inderdaad erg goed dit jaar en er worden door het hele land exemplaren gezien.

Lindepijlstaart. De kleur en het patroon kan bij lindepijlstaarten flink variëren. Lindepijlstaart. De kleur en het patroon kan bij lindepijlstaarten flink variëren.

De lindepijlstaart vliegt van april tot eind juli, maar zoals veel andere vlinders, was de soort dit jaar later. De eerste waren er al wel in april, maar pas vanaf half mei worden er regelmatig waarnemingen gemeld en de eerste twee weken van juni liep het storm. De lindepijlstaart komt vooral voor in loofbossen, parken en tuinen, dus ook in de stedelijke omgeving. De rupsen leven op linde, maar ook berk, iep, els en zoete kers worden wel als waardplant gebruikt. De rupsen worden soms waargenomen wanneer ze omlaag kruipen langs de stam van de waardplant, bijvoorbeeld van stadslinden; soms worden op het trottoir daaronder platgetrapte exemplaren aangetroffen. De soort overwintert als pop in de grond, meestal in de buurt van de waardplant. Een enkele maal zijn poppen gevonden tussen opgehoopt bladmateriaal in de splitsing van takken en in nestkastjes.

Waarnemingen van lindepijlstaart vanaf 2011. Bron: NDFF. Waarnemingen van lindepijlstaart vanaf 2011. Bron: NDFF.

Pijlstaart gezien? Geef het door

Dit is trouwens ook de tijd voor veel andere pijlstaarten en in bovenstaand overzicht ziet u een aantal veelvoorkomende. Als u ook een pijlstaart tegenkomt, geef de waarneming dan door via Waarneming, Telmee of, als het bij u in de tuin is, via de Jaarrond Tuintelling. Doe er, als het kan, een foto bij, dan is de waarneming goed te valideren. En dat hoeft geen geweldige plaat te zijn, als de vlinder er maar op staat.

Zes pijlstaarten. Zes pijlstaarten.

Dennenpijlstaart GrootAvondrood Ligusterpijlstaart Lindepijlstaart Natuurbericht Pauwoogpijlstaart pijlstaarten Populierenpijlstaart Walstropijlstaart