Nieuwsbericht

Veel trekvlinders

dinsdag 6 augustus 2013

2013 is hard op weg om een bijzonder vlinderjaar te worden. Veel zomervlinders zijn er (eindelijk) weer eens veel, en tijdens de tuinvlindertelling zaten de tuinen vol. En nu komen de trekvlinders.

Was het voorjaar eigenlijk nog maar heel gewoontjes, het koele weer legde wel een basis voor het latere succes. Over heel West Europa, tot ver in Spanje, was het namelijk koel. Waar normaal de velden al in mei verdorden waren ze in juni nog groen en vol bloemen. Van Gibraltar tot bij ons hadden de rupsen volop te eten. Toen de stroming in juni langzaam begon om te slaan van een noordelijke naar een zuidelijke luchtstroom, kwamen net veel vlinders uit de pop. Een deel trok weg tot bij ons, waardoor we juist eind juni bijvoorbeeld relatief veel oranje luzernevlinders kregen. De trekvlinders die tot bij ons kwamen gingen hier eitjes afzetten. En een ander deel ging er in Frankrijk en Spanje nog een keer voor.In het warme weer van juli ging de ontwikkeling snel en eind juli kwamen overal de gamma-uilen, oranje luzernevlinders en distelvlinders uit de pop. Nu was het in Spanje en Frankrijk wel droog, dus een deel van die vlinders ging op pad naar ons. Maar ook bij ons kwamen de nakomelingen van de juni-vlinders uit. Dat leidt er nu toe dat we overal massa's van deze vlinders zien. Dat bleek ook tijdens de tuinvlindertelling (vlindermee.nl). Onze dagpauwogen en kleine vossen worden nu op veel buddleia's vergezeld van gamma-uilen en distelvlinders.

Ook bijzonder zijn de oranje luzernevlinders. Die vind je vooral op bloemrijke plekken en velden en langs dijken en wegbermen. Maar het zijn er nu veel meer dan andere jaren. En dat zal nog wel een paar weken doorgaan. En met een beetje geluk komt er zelfs nog een volgende generatie in oktober. Maar dan moet wel alles mee blijven zitten.
Daarnaast zien we ook veel andere zwervers in ons land. De keizersmantel heeft zich inmiddels op een aantal plekken in ons land echt gevestigd, maar er worden ook overal in ons land zwervende exemplaren gemeld. Wie weet ontdekken ze zo een nieuwe plek met veel viooltjes waar ze zich ook kunnen voortplanten. Ook zwerven er weer een paar bleke blauwtjes door Zuid Limburg en is er weer een braamparelmoervlinder gezien, de tweede voor ons land.
Ga dus naar buiten en geef al uw waarnemingen door via telmee.nl of waarneming.nl.

Distelvlinder GammaUil OranjeLuzernevlinder trekvlinders waarnemingen