Nieuwsbericht

Veel vlinders en mensen in Nachtvlindernacht

zondag 8 september 2013

Afgelopen weekend was weer de Nationale Nachtvlindernacht. Op meer dan 100 locaties in Nederland werden nachtvlinders aangelokt met licht en stroop. Na de regen in de middag was het ’s avonds goed weer en werden veel vlinders gezien.

Hoewel nog lang niet alle gegevens binnen zijn kunnen we al wel concluderen dat het een goede nachtvlindernacht was. Een aantal soorten was algemeen en werd op bijna alle locaties wel gezien, zoal gamma-uil, huismoeder en zwarte c-uil. Ook appeltak, lieveling, haarbos, bruine snuituil en koperuil werden veel doorgegeven.
Op veel plekken waren lakens gespannen met daarvoor een felle lamp. De nachtvlinders gaan hier naartoe en landen op het laken, waarna ze op naam kunnen worden gebracht. Er zijn meer dan 2000 soorten nachtvlinders en sommige soorten lijken erg op elkaar zodat er flink moest worden gepuzzeld. Een andere manier om nachtvlinders te zien te krijgen is smeren of stropen. Hierbij wordt een zoete, vaak alcoholhoudende, stroop op bomen gesmeerd. Een aantal soorten is hier gek op en zit er uren op te drinken, zodat ze goed zijn te bekijken. Vele honderden mensen bezochten de locaties en voor velen was het de eerste kennismaking met deze verborgen groep.

Naast de genoemde soorten die bijna overal werden gezien zijn er tijdens de nacht ook veel zeldzaamheden gevonden. Zo werd in Noordwest-Overijssel een liesgrasboorder (Phragmatiphila nexa) gezien en op twee plaatsen in Twente vond men de eiken-orvlinder (Cymatophorina diluta). In het Bargerveen werden kastanjebruine uil en grijsbandspinner (Trichiura crataegi) door de felle lamp aangetrokken. Ook op smeer zijn veel vlinders afgekomen. De piramidevlinder is een echte liefhebber van de zoetigheid, want op heel veel plaatsen was dit de meest aangetroffen soort op het stroop. Ook rood weeskind, een mooie grote nachtvlinder met prachtig felrode achtervleugels liet zich regelmatig zien. Het zwart weeskind, een zeldzaamheid, werd op de smeer in Bergschenhoek gevonden en in Culemborg zat er een populierengouduil (Xanthia ocellaris) met zijn roltong te snoepen van de zoetigheid. Als alle resultaten bekend zijn zal er zeker nog op deze nachtvlindernacht worden terug gekomen.

EikenOrvlinder Grijsbandspinner KastanjebruineUil Liesgrasboorder NationaleNachtvlindernacht Piramidevlinder Populierengouduil ZwartWeeskind