Nieuwsbericht

Veel vlinders uit de pop

dinsdag 4 april 2017

Veel mensen hebben de afgelopen weken in die heerlijk maartmaand vlinders gezien. De eerste weken ging dat vooral om de vlinderoverwinteraars citroenvlinder, dagpauwoog, kleine vos en gehakkelde aurelia, maar de laatste tijd worden ook veel vlinders gemeld die als pop de winter hebben doorgebracht.

Het is logisch dat de vlinderoverwinteraars het eerst gezien worden, want die zijn al ‘kant en klaar’ als het mooie weer begint. De vlinders die als pop de winter door brengen hebben langere periode met warm en zonnig weer nodig om zich zo te ontwikkelen dat ze als vlinder tevoorschijn kunnen komen. Het uitkomen heeft te maken met de temperatuursom, maar ook met de hoeveelheid licht. Eenmaal een hele warme dag zorgt er nog niet voor dat de vlinders ontpoppen, maar de som van de temperatuur op een aantal dagen doet dat wel. En die dagen hoeven niet aaneengesloten te zijn, maar kunnen best onderbroken zijn door wat koudere dagen. In maart waren er veel dagen met een temperatuur hoger dan gemiddeld en dat heeft ertoe geleid dat er al veel van de popoverwinteraars zijn gezien en sommige ook al in forse aantallen.

De eerste popoverwinteraars die regelmatig gemeld werden waren klein koolwitje en klein geaderd witje. Dit zijn algemene soorten, die verspreid door het hele land voorkomen en dus ook een grote trefkans hebben. De laatste dagen worden ook groot koolwitjes gezien. Het boomblauwtje werd ook al vroeg gemeld. Dit is het enige blauwtje dat nu al actief is en deze wordt veel in tuinen gezien, wat ook geldt voor het bont zandoogje. Uiteraard worden deze ook wel in het buitengebied aangetroffen, maar de eerste meldingen komen vooral uit stad en dorp. Het lijstje werd de laatste week en vooral dit weekend nog aangevuld met veel oranjetipjes, koninginnenpage, groentje, landkaartje en kleine parelmoervlinder. Ook kleine vuurvlinders werden doorgegeven, maar dit is waarschijnlijk een vergissing. In het vroege voorjaar vliegt de oranje berkenspanner en deze lijkt in vlucht wel op een dagvlinder en met die duidelijke oranje tekening kom je dan als snel op kleine vuurvlinder. Het feit dat hij maar blijft vliegen is al een duidelijke aanwijzing dat je met de spanner te maken hebt, want kleine vuurvlinder gaat snel weer zitten.

April is dé maand voor de popoverwinteraars en de komende weken zullen ze volop te zien zijn.

Boomblauwtje overwinterend pop Voorjaar