Nieuwsbericht

Veenbesblauwtje ernstig bedreigd

donderdag 9 december 2010

Het veenbesblauwtje, een dagvlinder, komt alleen nog voor in een aantal veentjes in Drenthe en een in Groningen. Het is een echte hoogveenspecialist, waarvan de rupsen leven op kleine veenbes en lavendelheide. In de campagne Tien voor 12! werkt De Vlinderstichting eraan dat er over tien jaar weer meer dan tien vliegplaatsen van het veenbesblauwtje zijn.

Het zijn bijzondere plekjes waar het veenbesblauwtje nog voorkomt. Hoogveenrestanten met veenmospakketten waar dopheide, struikhei en kraaiheide bulten vormen. Juist in de overgang van die bulten naar het open veenmos staan de waardplanten van de vlinder, kleine veenbes en lavendelheide. De afgelopen tientallen jaren zijn veel van deze veentjes verdroogd en het veenbesblauwtje is uit veel veentjes verdwenen. Bij Dwingeloo komt de soort nog maar op een paar plekken voor en ook is er nog een vliegplaats bij Sellingen, in Zuidoost-Groningen. De vlinder vliegt maar in een korte periode, van half juni tot half juli. Voor de rest van de tijd zijn de rupsen aanwezig, schuilend in het veenmos en etend van de waardplant. Het is niet eenvoudig om het veenbesblauwtje te zien te krijgen. De veentjes zijn vaak niet toegankelijk en dat is maar goed ook, want het is een zeer kwetsbare biotoop.

De afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer, dat de terreinen onder beheer heeft, veel energie gestoken in het behoud van de vliegplaatsen. Vooral het voorkomen van de verdroging is hierbij van belang. Omdat in de directe omgeving landbouwgebieden liggen, die sterk ontwaterd worden, is het moeilijk om de veentjes voldoende nat te houden. Door greppels af te dammen wordt het water minder snel afgevoerd en wordt de verdroging enigszins tegen gegaan. Juist in verdrogende veentjes krijgen boompjes de kans om te groeien en ook die onttrekken veel water. Daarom wordt de opslag van berken en dennen zoveel mogelijk verwijderd uit de randen. Veentjes die al sterk zijn vergrast en verbost worden weer opengemaakt. Op de open plekken kan dan de veengroei weer op gang komen en zo zal er over een tiental jaren weer geschikt leefgebied voor het veenbesblauwtje ontstaan. We zien alweer plekken die er geschikt uitzien, maar dan moeten de vlindertjes er wel kunnen komen!

Het veenbesblauwtje is een van de speerpuntsoorten in de campagne Tienvoor12! van De Vlinderstichting. Met deze gaat De Vlinderstichting de tien meest bedreigde vlindersoorten actief beschermen. Kijk voor meer informatie op de website.