Nieuwsbericht

Veenhooibeestje doet het goed

vrijdag 4 september 2009

Het veenhooibeestje is een van de meest zeldzame vlindersoorten in Nederland. De soort komt nog maar op enkele, geïsoleerde plaatsen voor. In het Fochteloerveen zit de grootste populatie en ook in 2009 vloog de soort er goed.

De stand van het veenhooibeestje in het Fochteloerveen wordt voor De Vlinderstichting bijgehouden door Judith Bouma. Ook in 2009 heeft ze meer dan 1000 vlinders geteld op een vaste route die ze jaarlijks telt. Ondanks dat de weersomstandigheden tijdens de tellingen nogal eens tegenviel . Zelf schrijft ze daarover: “Dit jaar was vervelend om te tellen. De zon scheen volop en eenmaal een stukje gelopen in de monitoringroute, verdween deze weer. Dit gebeurde opvallend vaak. Daarnaast was er dit jaar bijzonder veel wind in de periode dat ik de route liep”. Ondanks dat heeft ze in 15 tellingen een recordaantal van 1657 veenhooibeestjes geteld dit jaar. Vorig jaar was het iets beter (1525, maar dan in 11 tellingen) en het maximum aantal dat ze in 2008 in een telling had was 468, terwijl ze in 2009 niet verder kwam dan 364. Vergeleken met de jaren 2003 – 2007 is dit echt een enorme verbetering (zie grafiek)!

De tellingen zijn gedaan in het kader van het Landelijk Meetnet Vlinders. Dit is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).