Nieuwsbericht

Verbreding coalitie Hart voor Natuur

maandag 28 februari 2011

Drie nieuwe organisaties zijn toegetreden tot de Coalitie Hart voor Natuur: Sportvisserij Nederland met 570.000 leden, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (6.600 leden) en het Wandelplatform-LAW met twaalf aangesloten organisaties, waaronder de Wandelsportbond met 33.000 leden. Zij zijn het volstrekt niet eens met de desastreuze bezuinigingen die het kabinet ten aanzien van natuur wil doorvoeren. De kabinetsplannen vormden eerder aanleiding voor natuur- en milieuorganisaties om de handen ineen te slaan en gezamenlijk de belangen van natuur en landschap te verdedigen.

De sportvisserij is verontwaardigd over de bezuinigingen op een natuurlijker inrichting en beheer van de Nederlandse wateren. Met name het niet openzetten van de Haringvlietsluizen is een onverwachte teleurstelling. Vele vissoorten zoals de zalm, zeeforel, fint en elft kunnen hierdoor niet van zee naar het binnenwater trekken om zich voort te planten en worden aldus ernstig in hun voortbestaan bedreigd. Ook voor herstel van de met uitsterven bedreigde paling is het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen essentieel. Dit nieuwe kabinetsbeleid staat haaks op tal van internationale afspraken en vele miljoenen aan binnen- en buitenlandse investeringen in de bovenstroomse gebiedsdelen dreigen er door verloren te gaan.

De Nederlandse Bijenvereniging verwacht dat de bezuinigingen op natuur leiden tot minder drachtbloemen in het buitengebied en daarmee tot minder nectar en stuifmeel voor honingbijen en andere insecten. De bijenvolkeren hebben het door ziektes al erg moeilijk. De maatregelen kunnen niet alleen gevolgen hebben voor de bijen, maar ook voor de voedselproductie. Voor fruit als appels en aardbeien zijn bloembestuivers onmisbaar. Deze voor de land- en tuinbouwsector zo belangrijke insectengroep is afhankelijk van een gevarieerde natuur en een natuurvriendelijke inrichting van het landschap.

De langeafstandswandelaars vrezen dat de toegankelijkheid van de natuur in gevaar komt door de bezuinigingen. Veel van de gebruikte routes gaan door bijzondere natuurgebieden en fraaie landschappen. Als de budgetten voor natuur en landschap worden gehalveerd, valt te vrezen dat het onderhoud van wandelpaden afneemt en delen van terreinen niet meer toegankelijk zijn. Hierdoor worden de mogelijkheden voor het volgen van interessante wandelroutes in Nederland ingeperkt.

Hart voor Natuur wordt nu ondersteund door 32 organisaties die zich ernstig zorgen maken over de bescherming van natuur en landschap in Nederland.