Nieuwsbericht

Verhuizing van blauwgrasland voor pimpernelblauwtjes succesvol verlopen

vrijdag 15 november 2013

Afgelopen oktober zijn er voor het LIFE+ project Blues in the Marshes maatregelen uitgevoerd, die de ontwikkeling van blauwgrasland op voormalige landbouwpercelen moet versnellen. Blauwgrasland uit natuurgebied Moerputten is als het ware verhuisd naar het naastliggende gebied Honderdmorgen.

Het doel van het Life+ project project Blues in the Marshes is om het leefgebied van het pimpernelblauwtje en de voor haar zo belangrijke knoopmieren, veilig te stellen.

Het pimpernelblauwtjes een beschermde vlindersoort, die in Nederland alleen nog voorkomt in het natuurgebied de Moerputten. Met 'Marshes' worden de zeldzame blauwgraslanden bedoeld, het leefgebied van deze vlinder.
Om het pimpernelblauwtje te redden is verbetering en uitbreiding van de aanwezige restanten blauwgrasland van levensbelang. Veel andere planten en dieren, die ook afhankelijk zijn van deze vochtige en voedselarme graslanden profiteren mee van de maatregelen.

De Vlinderstichting werkt in dit project samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, waterschap Aa & Maas en de gemeente Heusden.

Goed geplande operatie

In totaal zijn 63 stukken van een vierkante meter heel zorgvuldig met wortel en al uitgestoken en meteen naar hun nieuwe plek getransporteerd. Op de al eerder afgegraven percelen van de Honderdmorgen zijn ze weer ingegraven, oftewel geënt.

Het uitgraven, het transport en het enten van de stukken grasland was een vooraf goed geplande operatie. Alle stukken moesten op de juiste plek als een puzzel in elkaar vallen. Door de nauwe samenwerking tussen Natuurmonumenten, De Vlinderstichting en Staatsbosbeheer kunnen we nu terug kijken op een eerste succesvolle verhuizing.

Eerdere successen

De kans dat de geënte ‘mini-blauwgraslandjes’ aanslaan is groot. Met de methode van enten zijn al eerder successen geboekt. Ook kan er in het afgegraven gebied weer kwelwater tot in de wortelzone komen, wat een belangrijke voorwaarde is voor een goede ontwikkeling van dit zeldzame type grasland.

Ook andere soorten liften mee

Niet alleen de planten van het blauwgrasland zijn verhuisd, ook allerlei andere organismen die daarin thuishoren zijn meegelift. Zonder deze maatregel waren sommige van deze soorten er waarschijnlijk nooit op eigen kracht gekomen. De mini-blauwgraslandjes in de Honderdmorgen vormen straks samen met het reeds uitgestrooide maaisel uit de Moerputten de zaadbronnen die voor uitbreiding van de blauwgraslanden gaan zorgen.

Kijk voor meer informatie over dit project op www.bluesinthemarshes.nl.

blauwgraslanden BluesInTheMarshes knoopmier NoordBrabant Pimpernelblauwtje