Nieuwsbericht

Verlies biodiversiteit gaat onverminderd door

donderdag 6 mei 2010

De biodiversiteit in de wereld neemt nog steeds af, ondanks de afspraken die zijn gemaakt op internationale conferenties. De bedreigingen nemen toe en de inspanningen om er wat aan te doen nemen wel toe, maar in een afnemend tempo.

In het zojuist verschenen nummer van het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Science laat een internationale groep onderzoekers zien dat het wereldwijde verlies aan biodiversiteit onverminderd doorgaat. De internationale afspraak dat deze afname in 2010 zou zijn afgeremd wordt dus niet gehaald. Het voornemen dat de afname van biodiversiteit in 2010 zou zijn vertraagd is een doel dat de wereldleiders in 2002 hebben opgesteld in het kader van de Conventie over Biodiversiteit (CBD). Om vast te stellen of dit doel wordt gehaald zochten de auteurs de beste kennis bijeen. Ze voeren 10 indicatoren op over de toestand van de natuur (bijvoorbeeld vogelstand), 5 over bedreigingen (bijvoorbeeld overbevissing) en 6 over beleidsinspanningen (bijvoorbeeld oppervlakte beschermd gebied). Het Nederlandse CBS, die ook het vlinder- en libellenmeetnet begeleidt, werkte mee aan dit onderzoek in de persoon van Arco Van Strien. Men berekende voor elke indicator of die in de tijd veranderde en of het tempo van verandering hoger of lager werd. De meeste toestandindicatoren tonen een afname, zonder recente afremming. De meerderheid van de bedreigingsindicatoren toont een niet-vertragende toename. De inspanningen om het tij te keren nemen toe, maar meestal in een afnemend tempo. Ze zijn onvoldoende om de groeiende bedreigingen te weerstaan. De publicatie zal naar verwachting een belangrijke rol spelen bij de besprekingen van de mondiale biodiversiteitsdoelen die binnenkort in Nairobi beginnen.

Biodiversiteit