Nieuwsbericht

Vlindernamen: het koevinkje

woensdag 2 december 2015

Woensdag vlindernamendag! Elke week een 'vreemde' vlindernaam onder de loep. Vandaag: het koevinkje.

Is het een vogel, of toch een zoogdier? Bij de naam 'koevinkje' denk je niet direct aan een vlinder. En zijn uiterlijk doet niet denken aan een koe of een vink. Waaraan dankt dit vlindertje, dat overal in Nederland voorkomt, toch zijn naam?

Koeien

Koevinkjes kruipen pas midden juni uit de pop en zijn echte zomervlinders. Je zal ze niet zo snel in je tuin zien: ze leven vooral in graslanden, in bermen langs bospaden en open plekken in het bos. En dat is ook het terrein waar koeien graag vertoeven. Waarschijnlijk was dat de reden van de naamgeving: koeien en koevinkjes worden vaak op dezelfde plekjes gezien.

Vele eeuwen geleden constateerde Christiaan Sepp al de vreemde naam van het koevinkje. Hij schreef in 'Beschouwingen der wonderen Gods, in de minst geachte schepselen of Nederlandsche insecten' (1752): 'Wat een wonderlyken Naam (...) door Iemand ingevoerd (...) die deze Vlinders, toen hy ze voor de eerste maal zag, misschien op een Weiland onder 't Gezelschap der Koe-Beesten ontmoet.'

Vinken

De 'koevlinder' dus. Waar komt de vink dan vandaan? Vroeger werd een groot aantal vlinders aangeduid met het woord 'vink'. Dat zie je ook in andere vlindernamen nog terug, zoals bijvoorbeeld bij de rietvink. En zo komt deze vlinder aan zijn naam: koevinkje.


Koevinkje naamgeving