Nieuwsbericht

Vlinders op zee

donderdag 14 oktober 2010

Vorige week werden op gasplatforms in de Noordzee een windepijlstaart en een bruine herfstuil gevonden. Blijkbaar vliegen ze ver over open water en zien de platforms als mooie rustplek.

Daniel Beuker en Mark Collier waren voor Bureau Waardenburg vogels aan het tellen op K14-FC-1, een gasproductieplatform 80 kilometer ten Westen van Terschelling. Tijdens de telronde vonden ze een windepijlstaart (Agrius convolvuli). De nachtvlinder zat (zoals op de foto te zien) verzwakt op de grond. Met het idee het diertje op te lappen hebben ze deze tot aan de avond in op een donkere plek bewaard om het later suikerwater te laten drinken. Helaas heeft de pijlstaart het niet gehaald. Daar bleef het niet bij want ze schrijven ook nog: “Vandaag op de weg terug op een tussenlanding op een mobiel werkeiland genaamd Seafox 1 troffen we nog een bruine herfstuil aan. Deze verstopte zich in mijn schoen na een succesvolle vluchtpoging voor een hongerig mannetje vink”.

“De waarneming van de volgeling volgde op deze bijzondere nacht. De nachtvlinder vloog aan het einde van de ochtend plotseling aan de achterzijde van het dek en deed een verwoede poging aan boord te komen van ons schip, de Dageraad. Hij landde op de zijkant van het schip, maar een golf maakte een einde aan deze dappere poging en bijna aan de vlinder. Door snel een bezem te pakken wist ik de vlinder aan boord te hijsen. We maakten foto’s van de natte vlinder en hebben hem daarna ergens op het schip stil weggezet. Thuis aangekomen heb ik meteen mijn foto’s bekeken en de soort gedetermineerd als een Volgeling. Een nachtvlinder midden op zee en dat ook nog eens aan het begin van de Nationale Nachtvlindernacht! Als dat geen bijzondere stip op de kaart is!'