Nieuwsbericht

Vlinders per se in Nederland behouden

donderdag 11 februari 2010

In NRC Handelsblad liet minister Verburg van LNV weten dat “in Nederland dier- of plantensoorten mogen verdwijnen als die elders in Europa makkelijker te beschermen zijn”. De Vlinderstichting is het absoluut niet met de minister eens en vindt dat er geen enkele vlindersoort meer uit Nederland mag verdwijnen: een kwart is al 25% teveel. Wij zullen ons blijven inzetten om de situatie voor de resterende soorten te verbeteren en ze zo te behouden. Iedereen die met ons samen wil werken om dit te bereiken is van harte welkom.

We zijn in Nederland al veel soorten dagvlinders kwijtgeraakt. De Rode Lijst uit 2006 laat zien dat van de 71 standvlinders we er 17 (24%) zijn kwijtgeraakt. Slechts 23 soorten (32%) zijn thans niet bedreigd.
Bovendien wordt die Rode Lijst steeds langer, zoals de vergelijking met de Rode Lijst uit 1995 laat zien (zie figuur 1 in het rapport).

In het eerder genoemde artikel in NRC stelde de minister de vraag: “Waar in Europa kunnen we topnatuur het best en het effectiefst realiseren? Moeten we dat allemaal hier doen? Zijn er zaken die alleen hier, in ons Deltagebied kunnen? En moeten we misschien zeggen dat we in Frankrijk of Polen beter kunnen inzetten op iets anders?” De Vlinderstichting probeert al jaren om samen met buitenlandse vlinderdeskundigen te werken aan de bescherming van vlinders. Voorbeelden daar van zijn onder andere de beschrijvingen van de beste vlindergebieden in Bulgarije en Servië. Het Ministerie van LNV heeft deze projecten via een financiële bijdrage mogelijk gemaakt (binnen de PIN/BBI Matra regelingen). Het is dan ook opvallend dat in het biodiversiteitsjaar 2010, nota bene geopend door dezelfde minister (zie NRC-artikel), er geen enkel buitenlands biodiversiteitsproject is toegekend (dus ook geen enkel project over vlinders). Dit is een signaal dat wij niet begrijpen, en het is ook in tegenspraak met de uitspraken van de minister zelf.

Ondanks deze tegenslagen blijven wij doorgaan met het beschermen van al onze vlinders. U kunt helpen door donateur te worden, vlinderwaarnemingen door te geven of mee te doen aan onze meetnetten. Voor dit alles kunt u contact opnemen met De Vlinderstichting.