Nieuwsbericht

Vlinders vliegen wel

maandag 19 april 2010

Afgelopen weekend was het door het prachtige weer echt raak met de dagvlinders. Meer dan duizend vlinders werden afgelopen weekend gezien. De dagpauwoog, de citroenvlinder en het klein koolwitje waren het talrijkst.

Na een lange, koude winter is voor de dagvlinders het voorjaar nu echt begonnen. Het prachtige weer van afgelopen weekend droeg bij aan vele vlinders. Zaterdag en zondag, 17 en 18 april, werden meer dan 1000 vlinders doorgegeven via www.telmee.nl. In totaal werden 17 soorten gemeld. Vooral de dagpauwoog was talrijk met 190 gemelde exemplaren. Behalve de dagpauwoog zijn andere vlinderoverwinteraars, zoals de citroenvlinder (152 exemplaren) en de gehakkelde aurelia (92 exemplaren) veel gezien. En ook soorten die als pop overwinteren zijn weer actief: van het klein koolwitje werden dit weekend 165 exemplaren gemeld, van het boomblauwtje ruim 80 en van het bont zandoogje meer dan 60.

Een echte voorjaarssoort die nu weer te zien is, is het oranjetipje. Er werden afgelopen weekend bijna 200 vlinders gezien. Deze soort, die overwintert als pop, vliegt in april en mei en is daarmee een echte voorjaarsbode. De mannetjes zijn gemakkelijk te herkennen aan hun oranje vleugelpunten.

Hebt u ook vlinders gezien dit weekend? Meld ze via www.telmee.nl.