Nieuwsbericht

Vlinderstand naar nieuw dieptepunt

maandag 4 maart 2013

In 2012 is het aantal dagvlinders in Nederland opnieuw sterk afgenomen. Hiermee is de vlinderstand op het laagste niveau van de laatste tien jaar terechtgekomen. Ten opzichte van 1992 is deze afname ruim 60 procent.

Vooral de zeldzame en bedreigde soorten gaan met 80 procent zeer sterk achteruit. Maar ook de meer algemene vlinders verminderen sterk met ruim 40 procent. Nieuwe uitkomsten van het gezamenlijke onderzoek van CBS en De Vlinderstichting in het Landelijk Meetnet Vlinders, tonen verder aan dat de afname in alle biotopen heeft plaatsgevonden. De belangrijkste oorzaak van deze achteruitgang is het verdwijnen en de versnippering van geschikt leefgebied.

Sterke afname bedreigde soorten
Van alle vlinders verminderen de zeldzame en bedreigde soorten het sterkst. Met deze soorten gaat het al jaren slecht. De meesten komen alleen nog maar in enkele kleine natuurgebieden voor. Deze gebieden liggen vaak ver van elkaar af, wat de populaties extra kwetsbaar maakt voor invloeden van buitenaf. In tien jaar tijd is er nog maar 20 procent van de aantallen overgebleven.

Ook afname algemene soorten

Niet alleen de zeldzame vlinders maar ook de meer algemene soorten doen het niet goed. Groentje, kommavlinder en eikenpage, maar ook de voorheen zeer algemene citroenvlinder, dagpauwoog en kleine vos komen steeds minder voor. Deze vlinders zijn minder kieskeurig en vertonen in mooie zomers vaak een kleine opleving, maar de algehele trend is ook hier dalend. Factoren die daar aan bijdragen zijn verdroging, de toename van voedingsstoffen in het milieu en een voor vlinders nadelig terreinbeheer.

De enige soort die sterk toeneemt is het bont zandoogje. Deze vlinder komt met name voor in bossen en bosranden. De gehakkelde aurelia lijkt te profiteren van de warmere zomers in de laatste jaren en breidt zich in noordelijke richting uit.

Over het hele land nemen de vlinders af. In de duinen zijn ten opzichte van het basisjaar 1992 nog de meeste vlinders over, namelijk 70 procent, op de hei de minste met nog maar 30 procent.

Wat doet De Vlinderstichting hier aan?

De Vlinderstichting werkt sinds 1983 aan het beschermen van vlinders. Al in 2010 startte De Vlinderstichting de campagne Tien voor 12! om de meest bedreigde vlinders van Nederland extra bescherming te geven.

Met hulp van de Nationale Postcodeloterij werkt De Vlinderstichting aan het project Idylle. Hierbij worden overal in het land bloemen gezaaid waar vlinders van profiteren. Door deze 'vlinderbanen' aan te leggen ontstaat nieuw leefgebied voor vlinders en bijen. Bovendien ontstaan er verbindingen tussen verschillende plekken.

Ook u kunt de vlinders in Nederland helpen. Bijvoorbeeld door uw tuin vlindervriendelijk te maken of door De Vlinderstichting te steunen. Lees er meer over op onze website.

2013 Idylle MeetnetVlinders TienVoor12 Vlinderstand