Nieuwsbericht

Vlindertelseizoen begonnen

vrijdag 1 april 2011

Hoewel de vlinders al een week of wat vliegen start het vlindertelseizoen vandaag pas officieel. Vanaf nu worden er op vele honderden plekken verspreid in het land elke week vlinderroutes geteld.

Op 1 april gaat het telseizoen van het Landelijk Meetnet Vlinders echt van start. Dat betekent dat honderden tellers vanaf nu halsreikend uitkijken naar de eerste mooie dag, zodat ze hun vlinderroute kunnen gaan lopen. Als we de weersverwachting mogen geloven zou dat morgen, zaterdag 2 april, al het geval kunnen zijn. We rekenen op veel getelde routes! In het Landelijk Meetnet Vlinders worden vlinders tussen 1 april en 30 september wekelijks geteld langs een telroute van ongeveer 1 km lang volgens een vaste methode. Dat levert een schat aan gegevens op waarmee we de voor- en achteruitgang van onze vlinders goed kunnen volgen. Het is ook de basis om beschermingsmaatregelen effectief te kunnen inzetten. Maar bovenal is het gewoon leuk om vlinders te tellen en zo bij te dragen aan de kennis en bescherming. Meer informatie vindt u op de informatiepagina over de meetnetten.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.