Nieuwsbericht

Vlindertelseizoen weer van start

maandag 30 maart 2009

Op 1 april begint het nieuwe telseizoen van het Landelijk Meetnet Vlinders weer. Dit gaat alweer het twintigste teljaar worden, voorwaar een serie om trots op te zijn. De tellers krijgen de komende dagen een mooi boekje met het verslag over 2008 per post toegezonden. Voor wie niet kan wachten of niet meetelt: het kan ook als pdf worden gedownload van http://www.vlinderstichting.nl/pdf/Jaarverslag_meetnetten_2008.pdf

Als u zich als nieuwe teller aanmeldt krijgt u natuurlijk ook zo’n fraai gedrukt exemplaar (en wie wil dat nu niet?). Bel of mail daarvoor met De Vlinderstichting.

Voor alle tellers: vanaf 1 april mag u, zodra het weer het toelaat, dus vlinders gaan tellen. En daar ziet het de komende dagen wel naar uit!

We hopen met u op een vlinderrijke lente en zomer.Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS in het kader van het Netwerk Ecologische Monitor (NEM) in opdracht van het Ministerie van LNV - GaN.