Nieuwsbericht

Voerendaal zet in op bloemrijke bermen

donderdag 30 september 2010

De gemeente Voerendaal werkt sinds dit jaar met een nieuw, natuurgericht bestek voor het bermbeheer. Op woensdag 29 september werd dat toegelicht op een excursie, georganiseerd door de gemeente en Stichting IKL.

Dat het niet goed gaat met de flora en fauna in de Zuid-Limburgse bermen werd eerder vastgesteld in een onderzoeksrapport in opdracht van het kennisnetwerk Ontwikkeling Beheer en Natuurkwaliteit van het Ministerie van LN; De Vlinderstichting leidde dit onderzoek. Van de 650 km aan bermen in de 20 Zuid-Limburgse gemeenten blijkt dat er nog maar tien procent van deze leefgebieden (141 km) redelijk tot goed ontwikkeld is. Slechts drie procent van deze groene linten (44 km) is soortenrijk. Deze bermen zijn vooral te vinden in de gemeenten Gulpen-Wittem, Margraten, Valkenburg en Voerendaal. In agrarische en verstedelijkte landschappen zijn de bermen vaak de laatste uitwijkplaatsen waar bijzondere planten en dieren tot ontwikkeling kunnen komen. Maar door verwaarlozing of juist intensief beheer met klepelmaaiers staat de soortenrijkdom van bermen sterk onder druk.

De kennis over de natuurpotenties in bermen en het benodigde herstelbeheer is bij gemeenten helaas onvoldoende ontwikkeld. Gemeenten kijken bij het beheer van de verkeersbermen namelijk veelal alleen naar de veiligheid voor de weggebruikers en de kosten. De gemeente Voerendaal is nu een andere koers ingeslagen. Bjerre Bruins van de Afdeling Beheer lichtte dit gisteren toe. Er wordt nu voornamelijk met cyclomaaiers gewerkt die minder schade aan de fauna toebrengen en het maaisel wordt enkele dagen later opgehaald, waardoor voorkomen wordt dat alle insecten en plantenzaden worden afgevoerd. Het afvoeren van het maaisel is nodig om de bermen voedselarmer en bloemrijker te krijgen, en daarmee aantrekkelijke voor vlinders en andere dieren. Bovendien worden stukken met bloeiende planten bij het maaien gespaard, waardoor er altijd bloemrijke plekken overblijven. Waardevolle plekken met bijzondere planten of dieren worden aangewezen met de hulp van vrijwilligers van het IVN. Over de uitvoering van het beheer worden duidelijke afspraken gemaakt met de aannemer. Deze verplicht zich ook tot scholing van zijn werknemers over flora en fauna en tot zorgvuldig beheer op de soortenrijke plekken. In de praktijk hoeft dit niet eens duurder uit te pakken!

Door het volgen van de ontwikkelingen zal de komende jaren blijken hoe snel de bermen weer rijk aan bloemen en vlinders worden. De gemeente Maastricht komt binnenkort al in Voerendaal langs om te kijken of ze deze werkwijze ook kunnen overnemen. De eerste stappen naar herstel van gevarieerde en aantrekkelijke bermen zijn in elk geval gezet!

Het onderzoeksrapport is hier op de halen.